Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Kwaliteitsindicatoren worden herzien.

Delen

De metingen van 2015 worden er op geënt. Alle woonzorgcentra zullen dezelfde waarden meten. Stellen dat ze hun cijfers onderling kunnen vergelijken gaat te ver. Immers elk woonzorgcentrum heeft een andere samenstelling van bewoners. Er zijn evenveel verschillen als er bewoners zijn. Elke bewoner met zijn of haar specifieke zorgnood.

Alvast deze kwaliteitsindicatoren krijgen een facelift:

Medicatiegebruik: er wordt naar een sluitende definitie van ‘voorgeschreven medicatie’ gezocht. De gebruikersgroep die het hele traject rond de kwaliteitsindicatoren begeleidt, kwam er na een tweetal uren discussie niet uit. Daarom worden de organisaties van geneesheren en dokters die wetenschappelijk in hogescholen actief zijn, om insteek gevraagd.
Valpreventie: ook hier wordt hulp ingeroepen van onder meer het Vlaams Centrum voor Valpreventie. Up-to-date plan levenseinde: zowel het Palliatief netwerk als Leif worden om bijstand gevraagd. Tevens worden de andere indicatoren tegen het licht gehouden.
Ondertussen, in 2014, meten de woonzorgcentra met de bestaande definities. Spijts alle pogingen van zowel de minister, de administratie en de koepelorganisaties om de metingen te situeren als een work in progress zal de pers de gegevens blijven gebruiken als handleiding die de kwaliteit van woonzorgcentra weergeeft. Door die publieke aandacht zullen een aantal hun metingen allicht ‘genuanceerder’ aan de overheid overmaken. Nochtans en dat is de grote meerwaarde van de kwaliteitsindicatoren, leveren de cijfers de woonzorgcentra de kans om het eigen beleid rond bewaken van de kwaliteit aan te scherpen of te verbeteren.
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie