Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Loont bijscholing de moeite? De regels voor betaald educatief verlof op een rijtje.

Delen

Alle voltijdse werknemers komen in aanmerking voor dit stelsel. Voor deeltijdse werknemers is het recht afhankelijk van het soort opleiding en de arbeidstijd.

Volgende deeltijdse werknemers komen in aanmerking:
1. de deeltijdse werknemer die minstens 4/5de werkt, voor zowel beroepsopleidingen als algemene opleidingen;
2. de deeltijdse werknemer tewerkgesteld op basis van een variabel uurrooster, voor zowel beroepsopleidingen als algemene opleidingen;
3. de werknemers die minstens halftijds en minder dan 4/5-tijds werken op basis van een vast uurrooster, zij het enkel voor beroepsopleidingen die zij volgens tijdens de normale arbeidsuren.

Om educatief verlof te kunnen opnemen, moet de opleiding vermeld staan in de wet of expliciet erkend zijn door de Erkenningscommissie van de FOD WASO.
De opleidingen worden onderverdeeld in twee grote categorieën, namelijk de algemene opleidingen  zoals de sectorale opleidingen en de beroepsopleidingen, bijvoorbeeld de cursussen georganiseerd door de representatieve werknemersorganisaties. Om het recht op educatief verlof te kunnen openen, moet de opleiding minstens 32 lesuren per jaar bevatten.

Het is niet vereist dat de gevolgde opleiding in verband staat met het beroep dat de werknemer uitoefent. Zo kan een verpleegkundige bijvoorbeeld perfect een taalcursus volgen.

Verschillende plafonds

Het aantal uren betaald educatief verlof mag een bepaald maximum aantal uren per schooljaar niet overschrijden. Er zijn verschillende plafonds volgens het soort opleiding, indien de uren werk en opleiding samenvallen,… Vanaf het schooljaar 2012-2013 voorziet de wetgever een nieuwe maatregel, namelijk een optrek van het maximaal aantal uren educatief verlof voor opleidingen knelpuntberoepen.

Voor deeltijdse medewerkers worden de maxima omgerekend.

Uw medewerker heeft voor de uren educatief verlof recht op zijn normaal loon. Dit normale loon wordt begrensd tot een bepaald brutobedrag. Voor het schooljaar 2012-2013 wordt dit 2706 euro per maand.
Een werkgever die betaald educatief verlof heeft toegekend en voor dit verlof loon betaald heeft, kan bij de FOD WASO de terugbetaling vragen van het loon en de daarop betaalde sociale bijdragen.
Deze terugbetaling wordt beperkt tot een begrensd bedrag. Voor het schooljaar 2012-2013 bedraagt dit 21,65 euro per uur.

Als werkgever houdt u best in het achterhoofd dat er aan het stelsel een ontslagbescherming gekoppeld is. Vanaf de afgifte van het getuigschrift van regelmatige inschrijving tot het einde van de opleiding, mag de werkgever de werknemer niet ontslaan omwille van het betaald educatief verlof.

Meer info: www.admb.be[email protected]

 

Geef een reactie