Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Luik treedt in de voetsporen van Leuven

Delen

In onze Westerse samenleving is kanker de tweede doodsoorzaak, na hart- en vaatziekten. Bij de 40- tot 50-jarigen is het zelfs de eerste doodsoorzaak. Dit is een rechtstreeks gevolg van de vergrijzing, de blootstelling aan giftige stoffen en van de betere overlevingskansen bij andere ziektes. Sinds de jaren ’50 blijft het aantal nieuwe ziektegevallen trouwens alleen maar stijgen en de WHO stelt zelfs dat het aantal kankers tegen 2020 nog met 25% zal stijgen.
Chronische ziekte
Er worden steeds meer nieuwe behandelingen ontwikkeld. In sommige gevallen wordt kanker een chronische ziekte die een langdurige behandeling vereist. In 2007 heeft een Belgische groep van deskundigen een aantal aanbevelingen geformuleerd voor ziekenhuizen, namelijk zorgprogramma’s uitwerken, gebruikmaken van nieuwe technologieën, de omkadering van de patiënten verbeteren door beter rekening te houden met de psychologische problemen en gevoelens van pijn en door  betere opvang en palliatieve zorgen aan te bieden. Het Universitair Ziekenhuis van Luik heeft het voorbeeld gevolgd van het Leuvens Kanker Instituut en van het Jules Bordet Instituut, want het heeft met zijn eigen middelen het CIO-Unilab uit de grond gestampt, waarvan de totale kostprijs zo’n 80 miljoen euro bedroeg. In dit centrum zijn alle diensten aanwezig die betrokken zijn bij kankerbestrijding, zoals de diensten genetica, anatomopathologie, biologie, chemie, psychologie, radiografie, zorgverstrekking, enz. Het CIO bestrijkt een oppervlakte van 23.000 vierkante meter, verdeeld over zes verdiepingen. Aangezien de patiënt de topprioriteit is voor het centrum, wordt hij onthaald op het gelijkvloers en soms behandeld op niveau -1, waar het dagziekenhuis zich bevindt (60 bedden en 20 zetels) en dat dagelijks plaats kan bieden aan 75 patiënten en bij piekmomenten zelfs 100. De vier andere verdiepingen houden zich bezig met het uitvoeren van analyses en onderzoek. De beruchte Cyberknife, die gezorgd heeft voor een revolutie in de radiotherapie, bevindt zich op niveau -3 van de radiologie.
Een globale behandeling
De patiënt krijgt een globale, continue en geïntegreerde behandeling. Al naargelang zijn behoeften kunnen negen medische disciplines (medische oncologie, hematologie, longoncologie, digestieve oncologie, oncologische radiotherapie, heelkunde, gynaecologie, urologie en keel-, neus- en oorheelkunde) en vijf meer technische disciplines (nucleaire geneeskunde, radiologie, anatomopathologie, genetica et klinische biologie) betrokken worden. Ook kan hij gebruikmaken van de diensten van zeven categorieën van psychosociale partners: verbindingsverpleegsters, psychologen, diëtisten, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten, kinesisten en sociale schoonheidsspecialisten. Een verbindingsverpleegster zal alle activiteiten tijdens het zorgtraject coördineren in samenspraak met de specialisten, de huisarts van de patiënt, de thuiszorgteams en natuurlijk ook met de patiënt en zijn gezien. Het CIO beschikt ook over een welzijnsoord, waar heel verscheidene diensten worden aangeboden, zoals zelfhypnose, kinesitherapie, esthetische en ergotherapeutische diensten. Er is ook ruimte voor ontspanning, alsook een turn- en revalidatiecentrum.
 
KADER
Het CIO-Unilab wil uitblinken in biologische diagnoses
Vroeger waren de medische analyselaboratoria van het universitair Ziekenhuis van Luik gespreid over verschillende sites. Dankzij Unilab kan alles nu gecentraliseerd worden om op die manier de kosten te delen en te drukken en te zorgen voor een betere uitwissing van expertise. Het CIO-Unilab telt 400 medewerkers en jaarlijks worden er zo’n 8 miljoen tests uitgevoerd. Unilab wil uitblinken in biologische diagnoses en in anatomopathologie om zo een absolute referentie te worden in de Luikse regio. Er werden hiervoor twee structuren geïmplementeerd, namelijk een bestuursraad die de activiteiten van de diensten uitstippelt en een commissie die de schakel is met de andere klinische diensten van het Universitair Ziekenhuis.
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie