Typ om te zoeken

HR

Mariaziekenhuis en ZOL gaan nauwer samenwerken

Delen

Het Mariaziekenhuis en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk hebben de intentie om hun samenwerking te intensifiëren (die eerder dit jaar gemaakt was) nu bekrachtigd. Beide ziekenhuizen zijn ervan overtuigd dat een nauwere samenwerking in ieders belang is én dat het een garantie vormt op een nog meer kwaliteitsvolle en volledige patiëntenzorg in de regio.

Het Mariaziekenhuis en het ZOL werken al jaren op een positieve manier samen op verschillende vlakken. De voorbije jaren heeft dit geleid tot meerdere samenwerkingsverbanden onder diverse vormen. Deze samenwerkingsvormen zullen in de toekomst verder uitgebouwd worden, en dit zowel op medisch als op niet-medisch vlak. De patiënt en zijn zorgnoden staan daarbij centraal. Zo wordt de keuzevrijheid van de patiënt gevrijwaard en moet de aangeboden zorg op elke locatie kwalitatief, patiëntveilig en zo breed mogelijk zijn.

De overheid, zowel de federale als de regionale, trekt duidelijk de kaart van ‘netwerking’. Het ZOL en het Mariaziekenhuis wensen uitdrukkelijk vanuit hun historische samenwerking en als antwoord op deze beleidslijnen hun samenwerking te intensifiëren om te komen tot een globaal medisch-strategische samenwerking. Dit in overleg en met respect voor alle andere zorgverleners van de regio Noord-Oost Limburg.

De afgelopen maanden werden de laatste obstakels om tot deze intense samenwerking te komen, uitgeklaard. Het komende jaar wordt de samenwerking geconcretiseerd en verfijnd.

Bron: Mariaziekenhuis – eigen  berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van