Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Mechanisch ontmoet elektronisch

Delen

Veiligheid is een van de basisbehoeften van ieder mens. In economisch onzekere tijden neemt de behoefte aan veiligheid altijd toe. De eisen zijn veelzijdig.

 
Het woord veiligheid omschrijft een toestand waarin men bevrijd is van gevaren. Elke individuele mens wil het liefst onbezorgd zonder risico’s zijn. In bredere zin kan het begrip veiligheid ook worden gebruikt voor gebouwen of voorwerpen. Het is dus logisch dat elke bedreiging van de veiligheid anders is. Waardevolle bezittingen, eigen kennis en alle hulpmiddelen van een organisatie bij elkaar verdienen bijzondere bescherming en een passende beveiliging. Iedere bedrijfstak wordt geconfronteerd met andere risico’s. Elk gebouw kent verschillende, soms complexe, vereisten. Want wat voor het ene bedrijf standaard is, is voor een ander in het beste geval een basisvereiste.
 
Er wordt gezocht naar oplossingen op maat. Producenten met jarenlange ervaring bieden concepten en producten voor de meest uiteenlopende sectoren en gebouwen. Van een particulier gebouw, een wooncomplex tot kantoorgebouwen, gebouwen van groot- en detailhandel, infrastructuurvoorzieningen of inrichtingen in de gezondheidszorg of het onderwijs; voor elk object bestaat het juiste beveiligingsconcept. EVVA en haar partners voorzien ontelbaar veel gebouwen van passende beveiliging. Ze houden zich bezig met de meest diverse veiligheidsrisico’s en hun specifieke vereisten.
 

Mechanisch ontmoet elektronisch

De afweging tussen een mechanisch of een elektronisch systeem mag niet zwart-wit bekeken worden; ze kunnen elkaar ook perfect aanvullen. De verschillende toepassingen bepalen welk systeem de voorkeur heeft. Een puur mechanisch sluitsysteem voldoet vaak niet meer aan de veranderde eisen voor het gebruik van een gebouw. Daartoe behoren bijvoorbeeld het onmiddel­lijk blokkeren van verloren sleutels, flexibel toewijzen van rechten of tijdelijk beperkte toegang. Met het elektronisch sluitsysteem AirKey – waarbij de rechten en de toegang via de smartphone worden geregeld – is dit kinderspel.
Als alternatief zijn gecombineerde sluitsystemen bruikbaar, waarin de voorde­len van beide oplossingen zijn verenigd. Op die manier hoeven exploitanten minder te investeren, want het is niet nodig om het complete sluitsysteem te vervangen. Voor bedrijven is het in ieder geval een voordelige oplossing om mechanische cilinders stap voor stap te vervangen door elektronische cilinders en zo te reageren op de veranderde eisen.
 

Gezondheidszorg

Patiënten willen in het ziekenhuis, de praktijk van de arts, diagnose- en artsencentrales en in de polikliniek een veilig en gerust gevoel hebben. De exploitanten van dergelijke instellingen moeten hun patiënten goed beschermen en diefstal tegengaan. Tegelijk moet de toegang zo eenvoudig mogelijk zijn. Medicijnen vereisen een optimale beveiliging. De toegang tot bepaalde medische ruimten mag alleen voor bepaalde gebruikers mogelijk zijn en inrichtingen in de gezondheidszorg moeten voorbereid zijn op elke mogelijke noodsituatie. Een uitdaging die een bijzonder veelzijdige beveiliging vraagt.
 

Gemeenschappelijke ruimtes

Afzonderlijke praktijken van huisartsen en specialisten zijn aan het verdwijnen. Steeds meer artsen zijn georganiseerd in grote diagnostische centra en groepspraktijken. Dit om hun patiënten optimaal comfort onder één dak te kunnen bieden en tegelijk de eigen administratieve taken te vereenvoudigen. Als een veelzijdig en eenvoudig sluitsysteem is Xesar hier een oplossing. Vanuit een centraal punt in het gebouw kunnen alle zones gemakkelijk gecontroleerd worden zonder daarbij ieders specifieke eisen uit het oog te verliezen. Ook een eventuele uitbreiding van het systeem is zonder grote moeite te realiseren.
 

Mobiele verzorging

Steeds meer mensen krijgen thuiszorg, verstrekt door mobiele verplegingsdiensten. Wanneer een hoge mobiliteit vereist is, de verzorging van hulpbehoevende mensen absoluut gegarandeerd moet zijn en het om de veiligheid van have en goed gaat, zijn betrouwbaarheid en flexibiliteit vereist. Situaties kunnen totaal onverwacht veranderen, maar de toegang moet in ieder geval gewaarborgd blijven.
Het sluitsysteem AirKey is de flexibele oplossing bij uitstek om te reageren op spontaan veranderende omstandigheden. Vanaf een centraal punt kunnen toegangsrechten bijvoorbeeld aan personen in de mobiele verpleging worden verstrekt via de smartphone. De toegang kan ook beperkt worden in tijd, afhankelijk van hoeveel tijd er voor de visite nodig is.
 

Geef een reactie