Typ om te zoeken

HR In the spotlight

“Medewerkers leren bij en delen ervaringen”

Delen

Emmaüs is een omvangrijk zorgnetwerk dat in verschillende sectoren actief is. Daardoor is het mogelijk om een heel gevarieerd vormingspakket aan te bieden. Dat focust op de klassieke skills, maar ook op het inspireren van de medewerkers.

Emmaüs is een netwerk van 24 zorginstellingen in de provincie Antwerpen. De groep is actief in de sectoren algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheid, ouderenzorg, ondersteuning voor personen met een beperking, en jeugd, kind en gezin. Alles samen telt de groep ruim 6.800 medewerkers waarvan 83% vrouwen en 61% deeltijdsen. Voor een groot deel gaat het om zorgfuncties, maar er zijn ook veel andere profielen zoals administratie of boekhouding. Het is een bewuste, sociaal geïnspireerde keuze om facilitaire diensten zoals schoonmaak in eigen beheer te organiseren. De grootte van de instellingen is uiteenlopend. Het gaat van kleinschalige kinderopvanginitiatieven met 20 medewerkers tot een ziekenhuis met 1500 medewerkers.

Ilse Janssens, coördinator HR: “Vorming is voor ons heel belangrijk. Omwille van de grote variatie van zorginstellingen binnen Emmaüs bieden we een uitgebreid pakket aan. We merken een vergrijzing van onze personeelsgroep die langer zal moeten werken. Aan werkbaar werk hechten we dan ook veel belang. In onze sector gaat het bovendien om fysiek en mentaal belastende jobs. In onze opleidingen nemen we deze aspecten zeker mee.”

Emmaüs Academie

De instellingen van Emmaüs verzorgen ter plaatse opleidingen voor hun medewerkers, met als voordeel dat die sterk gericht zijn op concrete situaties. Er is daarnaast ook een complementair aanbod voor de hele groep: de Emmaüs Academie. “Ondanks onze grote diversiteit, streven we er naar om ook tussen de sectoren onderling expertise en ervaring te delen. Bijvoorbeeld in de sector van jeugdhulp kwam er een evolutie om meer in de gezinnen zelf te werken en ze te versterken. Er kwam een omschakeling naar mobiele teams. Die tendens zie je nu ook groeien in psychiatrische thuiszorg, dus zij kunnen een beroep doen op de ervaring binnen jeugdhulp. Onze cliënten willen we kwaliteit bieden. Binnen jeugdzorg werd bijvoorbeeld ook gewerkt aan alles wat met basishouding te maken heeft, zoals respect, gelijkwaardigheid enzovoort. Het stimuleerde medewerkers uit ouderenzorg om ook een dergelijk traject op te zetten. Zoiets is mogelijk omdat we binnen Emmaüs dezelfde waarden delen, het is ons gemeenschappelijk DNA.”

Ilse Janssens is ervan overtuigd dat samenwerking vooral door mensen gebeurt, niet door structuren. “Als je medewerkers samenbrengt voor een vorming of een inspiratiemoment, leren ze elkaar kennen. Dan zullen ze achteraf gemakkelijker contact opnemen met elkaar. Als je persoonlijke contacten faciliteert, groeien daar ook nieuwe initiatieven uit voort.”

Ook het topniveau

De Emmaüs Academie is er ook voor leidinggevenden. In het verleden liet elke instelling haar leidinggevenden buitenshuis een vorming volgen, zij kozen zelf het opleidingsinstituut en dat was niet overal hetzelfde. Er werd daarom beslist om voor de hele groep eenzelfde opleidingsaanbod te voorzien. Daarvoor wordt vaak een beroep gedaan op een externe partner die de visie op leidinggeven van Emmaüs deelt. “Het is niet alleen een optimalisatie van de kosten, het heeft ook als grote meerwaarde dat collega-leidinggevenden elkaar leren kennen. Het werkt verbindend voor de hele organisatie omdat er gewerkt wordt vanuit dezelfde visie op leidinggeven en collega’s elkaar daarin ondersteunen.”

Seminarie

Het hoogste niveau van Emmaüs geeft eveneens het goede voorbeeld. Alle directies en de raad van bestuur gaan jaarlijks twee dagen op seminarie. “We geven een forum aan inspirerende topsprekers uit het bedrijfsleven, de politiek, de academische wereld, de actualiteit. Vanuit hun achtergrond gaan ze in op thema’s die we willen behandelen. Vorig jaar was dat waardengericht ondernemen en leiderschap. Sommige sprekers staan voor dezelfde uitdaging als wij, zoals digitalisering, vergrijzing of diversiteit. Het is interessant te zien hoe zij daarmee omgaan. Het komt er op aan breder te kijken dan onze eigen organisatie en dan de sector zorg en welzijn. Omgekeerd kunnen wij onze ervaring aan hen meegeven. We merken dat de seminaries voor een gemeenschappelijke taal zorgen binnen de top en dat maakt het gemakkelijker om zaken door te geven aan andere niveaus en om samen projecten te realiseren.”

Groeikansen

Emmaüs focust op alle medewerkers. Zo is er het voorbeeld van Gaby (60), ze is woningassistente in de ouderenzorg. Als logistiek medewerker kreeg ze de kans via het volwassenenonderwijs een behoorlijk zware opleiding te volgen. Ze was ontzettend blij en fier dat ze het diploma haalde. Ze voelde zich gewaardeerd door de groeikansen die ze kreeg. Het was ook mooi om te zien hoe collega’s insprongen tijdens de examenperiode. Het toont aan dat het voor iedereen zinvol is levenslang jezelf te ontwikkelen. Al te vaak gaat de aandacht vooral naar high potentials, maar wij kijken naar alle functies. We focussen ook niet op wat iemand niet kan. Het accent ligt op het ontwikkelen van talenten, dus waar medewerkers heel goed in zijn. Dat willen we versterken.”

Formats

Er zijn verschillende formats om vormingen aan te bieden. Klassiek zijn de trainingen met een interne of externe lesgever. “We maken ook tijd om actualiteitsgebonden informatie door te geven, zoals wanneer de wetgeving op overheidsopdrachten of de BTW-aangifte verandert. Een ander luik omvat het delen van kennis, ervaring en goede praktijken. Dat is eerder een verhaal van co-creatie met interne en externe expertise. Thematische workshops zijn hiervoor een handige methodiek. Recent maakt ook e-learning deel uit van het opleidingsaanbod in ziekenhuizen.”

De Emmaüsgroep hecht ook veel belang aan ‘inspiratie’, bijvoorbeeld via een medisch-ethisch colloquium. Thema’s waren de afgelopen jaren macht en onmacht in zorg, er was ook een symposium over burn-out en veerkracht. Er komen dan sprekers langs zoals Dirk De Wachter of Ignace Devisch. Zij zijn opiniemakers en kunnen bruikbare ideeën en inzichten meegeven. Voorts is er het initiatief Zinnovatie. Dat zijn vrijblijvende avonden met een lezing van bijvoorbeeld Frank Van Massenhove of Geert Van Ooteghem. “Na afloop wisselen de toehoorders informeel meningen uit over wat ze hoorden. Ook dat is een verbindende factor”, aldus Ilse Janssens.

Geef een reactie