Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Medisch coördinator Hilde Buttiëns: “Motivatie en engagement zijn ongelooflijk groot”

Delen

Vrijwilliger zijn bij Artsen zonder Vakantie is helemaal anders dan in een ziekenhuis of een woonzorgcentrum. De vrijwilligers van Artsen zonder Vakantie zijn professionelen die tijdens hun vakantie onbezoldigd werk doen dat in het verlengde ligt van hun specialiteit. Via korte opeenvolgende zendingen van multidisciplinaire teams beoogt Artsen zonder Vakantie bij te dragen tot het versterken van de capaciteit bij de lokale partnerziekenhuizen in Afrika. Met andere woorden: je wordt zo maar niet meteen vrijwilliger bij deze organisatie met hoofdzetel in Mechelen.
 

Marjori Han en Hilde Buttiâns

Marjori Han en Hilde Buttiâns


Artsen zonder Vakantie werkt momenteel met 15 vaste medewerkers en 45 kantoorvrijwilligers. Daarnaast is er nog een database van zowat 600 terreinvrijwilligers die uitgestuurd worden naar 39 partnerziekenhuizen in Benin, Burkina Faso, Burundi, Democratische Republiek Congo en Rwanda. De selectie van de terreinvrijwilligers gebeurt erg zorgvuldig. De kandidaat-terreinvrijwilliger moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Hilde Buttiëns, medisch coördinator bij Artsen zonder Vakantie licht toe. “Een eerste criterium is de opleiding: wat is de specialisatie van de kandidaat terreinvrijwilliger en is hij of zij inzetbaar binnen een Afrikaanse context? Welke soort van arts is hij of zij: anesthesist, orthopedist, chirurg, gynaecoloog, klinisch bioloog, internist maar ook verpleegkundige, vroedkundige, pediater, ziekenhuishygiënist, kinesist, apotheker, technicus of manager? De kandidaat-terreinvrijwilliger moet als arts minstens drie jaar professionele ervaring hebben, bij anderen is dat minstens vijf jaar relevante ervaring. Een goede actieve kennis van het Frans is noodzakelijk met het oog op kennisuitwisseling. Je moet als terreinvrijwilliger kunnen communiceren met de lokale collega’s. Voor een goede kennisuitwisseling zijn minimale didactische kwaliteiten een voorwaarde. De attitude en de ingesteldheid hebben belang: hij of zij start vanuit de erkenning van de bestaande competenties bij de Afrikaanse collega’s en stuurt bij in functie van de noden, prioriteiten en lokale mogelijkheden. Minimale beschikbaarheid van twee tot drie weken per jaar en wonen op maximum 250 km van Mechelen zijn ook voorwaarden.”
 

Hoe gebeurt de selectie van de terreinvrijwilligers?

Hilde Buttiëns: “De kandidaat vult eerst de infofiche in die op onze website is terug te vinden. Die wordt meteen beoordeeld op basis van de selectiecriteria. Als hij of zij past in ons plaatje, volgt voor Nederlandstalige kandidaten eerst een telefoongesprek in het Frans. Als dit goed verlopen is, vervolgens een uitnodiging voor een infovergadering waarin Artsen Zonder Vakantie kort wordt voorgesteld. Aansluitend heeft de kandidaat een individueel gesprek met één van onze vaste medewerkers. Op basis van zijn motivatie en taalkennis wordt de kandidaat al dan niet finaal weerhouden. Kort na deze infovergadering vindt een verplichte introductiesessie plaats om de toekomstige terreinvrijwilliger voor te bereiden op de eerste zending. Hier worden de visie, missie en werking van Artsen Zonder Vakantie toegelicht. Daarnaast komen ook aspecten van interculturele dialoog aan bod en wordt een uiteenzetting gegeven rond het gezondheidssysteem in Afrika. Tijdens deze voorbereiding van de eerste zending ondertekent de terreinvrijwilliger ook het vademecum waarmee hij of zij zich engageert tot het naleven van de bepalingen. Per zending wordt ook nog een vrijwilligersovereenkomst afgesloten: een soort van ethische code. We streven ernaar om elke terreinvrijwilliger op zending te sturen binnen de twee jaar na het volgen van de introductiesessie. Voor sommige profielen kan dit ook sneller gebeuren.”
 

“Onze kantoorvrijwilliger hebben zeer diverse profielen”

 

Naast de terreinvrijwilligers beschikt Artsen zonder Vakantie ook over 45 kantoorvrijwilligers: mensen die zich vooral administratief nuttig maken.

“Ze hebben wel een belangrijke verantwoordelijkheid” benadrukt Marjori Han, hoofd communicatie, fondsenwerving en sensibilisering bij Artsen Zonder Vakantie. “Zo staat één van onze kantoorvrijwilligers helemaal zelfstandig in voor alle subsidieaanvragen aan lokale overheden en beheert een vrijwilliger het hele financiële beleid. Het zijn vaak mensen die hun professionele leven hebben afgerond en zich nog nuttig willen maken. Ook het volledig onthaalteam van zowat 10 mensen zijn vrijwilligers. Als terreinvrijwilliger ben je één van de cruciale spelers bij de realisatie van de doelstellingen van Artsen Zonder Vakantie. Duurzaam samenwerken en een langdurig partnership uitbouwen is de missie van Artsen Zonder Vakantie. In 2014 zijn we gestart met het uitwerken van capaciteitsversterkende trajecten. In overleg met de directeur van de lokale ziekenhuizen in vijf Afrikaanse landen kijken we naar de aanwezige competenties en de noden van de zorginstellingen en hun eigen inschatting over wat er kan verbeteren. We werken op drie niveaus: een eerste niveau – en momenteel de hoofdactiviteit van Artsen Zonder Vakantie – zijn de (para)medische zendingen. Onze specialisten gaan aan de slag met de lokale mensen ginder. Maar enkel medische kennisuitwisseling is niet voldoende: vaak heeft een ziekenhuis ook nood aan structureel materiaal en instrumenten.
 

Makiungu - Tanzania

Artsen zonder Vakantie: uiterst diverse profielen gevraagd. Beeld: Makiungu – Tanzania


 
Bovendien moeten ook de ondersteunende diensten zoals het labo vaak versterkt worden. Ziekenhuismanagement komt er ook bij: hoe bouw je een goede interne organisatie uit? Hoe organiseer je een zaalronde? Allemaal aspecten die bijdragen tot het goed functioneren van een ziekenhuis. Bij een capaciteitsversterkend traject kiezen de Afrikaanse ziekenhuizen voor twee medische disciplines als prioriteit. Een voorbeeld? Gynaecologie en algemene chirurgie. Vier keer per jaar krijgt dat ziekenhuis dan een team over de vloer gespecialiseerd in deze twee gekozen disciplines. Daarnaast wordt het partnerziekenhuis nog ondersteund met het aangepaste medische materiaal. Soms geven we ook vorming ter plaatse, al naargelang de behoefte. Twee derde van onze partnerziekenhuizen in de vijf Afrikaanse landen heeft al een eigen capaciteitsversterkend traject.”
 

“Een aantal vrijwilligers blijft ons heel lang trouw”

 

Er is nauwelijks verloop in het contingent van terreinvrijwilligers bij Artsen Zonder Vakantie.

“Eens ze de smaak te pakken hebben, blijven ze ook jaren bij ons”, zegt Hilde Buttiëns. “Een heel kleine minderheid haakt af na een eerste zending. De terreinvrijwilligers keren heel vaak met een positieve ervaring terug uit Afrika. Ik sta er nog altijd van te kijken hoe ongelooflijk hun motivatie en engagement zijn. Ze halen er zo veel voldoening uit dat het hen ook verrijkt als mens. Het gevoel van het terugkeren naar de basis van hun job is erg heftig. Opnieuw werken met basismateriaal betekent ook dat je creatief moet zijn. De terreinvrijwilligers zien resultaten van hun inspanningen en dat geeft uiteraard een stimulans om verder te doen. Vaak wisselen ervaren terreinvrijwilligers hun expertise en belevenissen uit met minder ervaren vrijwilligers die voor een eerste keer op zending trekken. Voor nogal wat specialismen bestaan er bij ons werkgroepen. Die buigen zich over inhoudelijke aspecten van hun vakgebied. Zoals de lijst van noodzakelijke materialen, procedures, protocollen, handleidingen en opleidingspakketten. Bedoeling is dat deze informatie systematisch ter beschikking wordt gesteld van alle teams. Zo is er een werkgroep algemene chirurgie, orthopedie, gynaecologie, pediatrie, anesthesie, ziekenhuishygiëne…”
 

De instroom van terreinvrijwilligers bij Artsen Zonder Vakantie gebeurt zo vlot dat er in sommige disciplines wachtlijsten bestaan. Anderzijds is Artsen Zonder Vakantie ook dringend op zoek naar een aantal profielen.

“Het zijn vaak profielen die ook in ons land schaars zijn”, besluit Marjori Han. “We zijn nu vooral op zoek naar biomedische technici, mensen die het structureel materiaal kunnen installeren, onderhouden en herstellen. Ook kinderartsen en verloskundigen staan op ons verlanglijstje. We hebben ook nood aan mensen die thuis zijn in ziekenhuishygiëne en zorgmanagement. Belangstellenden nodigen we uit om onze website eens te bekijken. We proberen nu op een wat pro-actievere manier terreinvrijwilligers te rekruteren via folders, brochures en extra info-avonden.”
 
 
Meer info: Artsen Zonder Vakantie, Rode Kruisplein 16, 2800 Mechelen (015.400.888 of [email protected])
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie