Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Memisa Mijn mamamoment

Delen

Met Mijn Mamamoment wil Memisa aandacht vragen voor de problematiek van moedersterfte in het Zuiden. In 2000 werd het met driekwart terugdringen van moedersterfte door de VN opgenomen in de Millenniumdoelstellingen. In 2013 sterft er echter nog steeds elke 1,5 minuut een jonge moeder door complicaties tijdens de zwangerschap of bevalling. 99% van deze moeders woont in het Zuiden. In de DR Congo, het land waar het grootste deel van de door Memisa ondersteunde projecten zich bevinden, overlijdt 1 op 17 vrouwen ten gevolge van één van haar zwangerschappen.
Aan de hand van concrete acties in het Zuiden tracht Memisa resultaten te boeken om deze enorme problematiek terug te dringen. Zo voorziet Memisa materniteiten in het Zuiden van degelijk medisch materiaal, sterilisator, bevallingstafel, zonnepanelen voor verlichting ’s nachts, levensnoodzakelijke geneesmiddelen en materiaal voor bloedtransfusies. Ook wordt er hard gewerkt aan de verhoging van de kwaliteit van de medische zorgen door permanente scholing van het lokale personeel. Daarnaast vormt ook preventie een belangrijk onderdeel van Memisa’s structurele aanpak.
In het Noorden probeert Memisa zoveel mogelijk mensen en beleidsmakers bewust te maken van dit enorme verborgen onrecht. Op 22 november 2012 overhandigde Memisa in de Senaat 10.000 kindertekeningen aan senaatsvoorzitster Sabine de Bethune. Bij die gelegenheid hielden enkele senatoren een korte toelichting over de problematiek van moedersterfte. Maar het doel is nog lang niet bereikt, dus zet Memisa haar strijd verder.

Over Memisa

Memisa is een medische ngo die ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op lange termijn. Het is haar doel een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren voor de mensen in het Zuiden en vooral voor de meest kansarmen. Bij onze projecten ligt de nadruk op duurzame en integrale steun: dit wil zeggen dat we ons niet beperken tot de levering van materiaal, maar dat we ook aandacht hebben voor de totale context van een gezondheidszorgsysteem. Opleiding van het lokale personeel en betaalbaarheid van medische zorgen voor de lokale bevolking spelen hierbij een cruciale rol. Het grootste deel van de projecten van Memisa bevinden zich in de DR Congo, waar Memisa 38 gezondheidszones ondersteunt en op die manier instaat voor de gezondheidszorg van ongeveer vijf miljoen mensen.

Tags:

Geef een reactie