Typ om te zoeken

Overige

Minder verplaatsingen naar het ziekenhuis voor patiënten met kanker

Delen

Elke dag krijgen 113 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben (bron: Kom op tegen Kanker). Heel wat oncologische zorgen die vroeger enkel in het ziekenhuis mogelijk waren, kunnen ook thuis gebeuren: bloednames voorafgaand aan chemotherapie, chemo afkoppelen, poortkatheters spoelen, oncologische wonden verzorgen, pijnmedicatie toedienen via een pijnpomp … De patiënt moet zich hierdoor minder vaak naar het ziekenhuis verplaatsen, wat zijn comfort aanzienlijk verhoogt.

Nauw overleg en opvolging
Wit-Gele Kruis verpleegkundigen zijn opgeleid om patiënten met kanker te verzorgen en te begeleiden. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de patiënt, zijn familie en andere zorgpartners zoals de huisarts en de oncoloog. De patiënt en zijn naasten kunnen met al hun vragen en bezorgdheden bij de verpleegkundigen terecht.

Dag tegen Kanker

Op donderdag 20 oktober is het Dag tegen Kanker. Onze meer dan 6000 verpleegkundigen dragen die dag het gele lintje en tonen hun solidariteit met kankerpatiënten en hun naasten.

   Bron: Wit-Gele Kruis – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van