Typ om te zoeken

Overige

Mobiliteitshulpmiddelen toegankelijker dankzij Vlaamse sociale bescherming

Delen

Nog slechts één aanvraag en één dossier voor rolstoelen, schrappen van de leeftijdsgrens van 65 jaar en meer hergebruik invoeren, dat zijn drie belangrijke accenten die Vlaanderen wil leggen in een vernieuwd hulpmiddelenbeleid vanaf 2019. De financiering van deze hulpmiddelen zal vanaf 1 januari 2019 een nieuw onderdeel zijn van de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse Regering keurde hiervoor de conceptnota mobiliteitshulpmiddelen goed. In deze nota zijn ingrijpende hervormingen en kwaliteitsverbeteringen opgenomen waarmee de gebruiker zijn voordeel doet.

Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming is een solidaire en verplichte verzekering in Vlaanderen waarvoor iedere Vlaming jaarlijks 50 euro betaalt. De Vlaamse sociale bescherming voorziet op dit moment in tegemoetkomingen uit de zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap. Vanaf 2019 zal ook de financiering van de mobiliteitshulpmiddelen deel uitmaken van de Vlaamse sociale bescherming.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De inkanteling van de hulpmiddelen binnen de Vlaamse sociale bescherming zorgt ervoor dat meer hulpbehoevenden op een eenvoudigere en snellere manier over de nodige middelen kunnen beschikken.” 

Hieronder een greep uit de vernieuwingen die vanaf 2019 zullen worden ingevoerd.

Leeftijdsonafhankelijke hulpmiddelen

We zetten in op het wegwerken van de leeftijdsgrens bij het toekennen van mobiliteitshulpmiddelen. In het nieuwe systeem kunnen alle personen met een mobiliteitsbeperking, ongeacht de leeftijd, een beroep doen op de tegemoetkomingen. Dit betekent dat, in tegenstelling tot het huidige systeem, iedereen met een ernstige beperking, ook na 65 jaar voortaan recht zal hebben op

  • aanvullende tegemoetkomingen voor de elektronische rolstoel en aanpassingen of maatwerk
  • onderhoud en herstelling voor de elektronische rolstoel
  • de mogelijkheid om een tweede rolstoel te krijgen voor wie een elektronische rolstoel heeft

Hergebruik

Momenteel worden de meeste mobiliteitshulpmiddelen aangekocht door de gebruiker en terugbetaald in het kader van de ziekteverzekering. Dit heeft als gevolg dat bij overlijden van de gebruiker of als diens noden evolueren, deze hulpmiddelen niet (meer) worden hergebruikt.

Om de investering niet verloren te laten gaan zullen de bruikbare hulpmiddelen gerecupereerd worden en via een huursysteem ter beschikking gesteld worden aan de thuiszorg, in het bijzonder voor personen die niet erkend zijn als persoon met een handicap.

Het gaat hier om personen van ouder dan 65 jaar die nood hebben aan een manuele rolstoel.

Een oplossing voor snel degeneratieve aandoeningen

Personen met een snel degeneratieve aandoening zullen in de nieuwe regelgeving vroeger dan voorheen een rolstoel kunnen huren (en er geen moeten kopen). Bedoeling is dat eender welk type rolstoel ingezet kan worden op eender welk moment, zodat flexibel aan de snel evoluerende noden van de patiënt kan worden tegemoetgekomen. Met andere woorden, de toekenning van de rolstoel zal aanzienlijk sneller verlopen dan vandaag.

Innovatieve producten

Binnen het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming wordt een commissie opgericht die aanvragen voor producten die niet op de lijst van terugbetaalbare mobiliteitshulpmiddelen voorkomen individueel beoordeelt en bij een positieve beoordeling ook laat vergoeden. Bovendien zal de regelgeving worden aangepast als er veel vraag is naar een innovatief hulpmiddel. Een innovatief hulpmiddelenbeleid is overigens ook een belangrijk thema in het programma van Flanders’ Care.

Eén aanvraag, één dossier voor mobiliteitshulpmiddelen

Door de integratie van alle mobiliteitshulpmiddelen in de Vlaamse sociale bescherming wordt de zorgkas het ‘uniek loket’ voor de gebruiker van mobiliteitshulpmiddelen. Hierdoor verdwijnen  de lange aanvraagprocedures. Het dubbele circuit RIZIV en VAPH wordt vervangen door één aanvraagdossier bij de zorgkas waardoor het mobiliteitshulpmiddel sneller toegekend kan worden.

De gebruiker staat centraal

Meer dan vandaag zal de stem van de gebruiker worden vertegenwoordigd in de adviesorganen die de overheid bijstaan in het mobiliteitshulpmiddelenbeleid. Zo kan rekening worden gehouden met de noden van de gebruiker en kan deze ook mee verantwoordelijkheid dragen voor een efficiënte besteding van de middelen.

Bron: Vlaams ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van