Typ om te zoeken

Overige

Model voorspelt overleving na HIPEC-behandeling

Delen

Geert Simkens uit het Catharina Ziekenhuis heeft een model ontwikkeld waarmee voorspeld kan worden wat de overlevingskans is voor patiënten met naar het buikvlies uitgezaaide dikke darmkanker na een HIPEC-behandeling. Vrijdag 13 januari promoveerde hij met zijn proefschrift aan de Maastricht University.

Het Catharina Ziekenhuis is hét gespecialiseerde centrum als het om de HIPEC-behandeling gaat. Deze behandeling wordt slechts in enkele ziekenhuizen in Nederland uitgevoerd. Het is een complexe oncologische ingreep, bedoeld voor patiënten met kanker in het buikvlies (buikvlieskanker) waarvan de oorsprong is ontstaan in bijvoorbeeld de dikke darm of de blinde darm.

Wat is HIPEC

HIPEC staat voor Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie. Bij de HIPEC-procedure verwijdert de chirurg eerst alle zichtbare en voelbare tumorcellen. De kankercellen die hij niet kan zien of voelen en mogelijk toch achterblijven, worden vervolgens behandeld met HIPEC. Hierbij wordt de buikholte tijdens de operatie gespoeld met verwarmde chemotherapie om de eventueel achtergebleven kankercellen te bestrijden. Deze intensieve chirurgische behandeling verlengt de gemiddelde overleving van een patiënt met buikvlieskanker van 6 naar 36 maanden. Maar uit het onderzoek van Simkens blijkt nu dat dit niet voor alle patiënten geldt.

Juiste selectie

Veertien procent van de patiënten komt binnen een jaar na de operatie te overlijden, waarvan zo’n vijf procent direct ten gevolge van de operatie. Bij 35 procent van alle patiënten keert de kanker binnen een jaar terug, met in zeven procent zelfs overlijden binnen het eerste jaar na de operatie tot gevolg. Om vóór de operatie door zowel de patiënt als de arts een juiste selectie te maken, heeft Simkens een model ontwikkeld dat de overlevingskans voorspelt per patiënt. Dit stelt chirurgen in nauw overleg met de patiënt in staat een betere keuze te maken om wel of niet te kiezen voor de HIPEC operatie. Hierdoor worden alleen patiënten geopereerd die daadwerkelijk langer leven, zonder dat het risico op ernstige complicaties onacceptabel groot is.

Factoren

In zijn onderzoek zijn diverse factoren die van belang zijn om een juiste afweging te maken of patiënten deze behandeling kunnen ondergaan, onderzocht. Denk aan de locatie van de tumor, de uitgebreidheid van kanker in de buikholte, het type tumor en het wel of niet ontvangen van chemotherapie voorafgaand aan de HIPEC operatie.

Bron: Catharina ziekenhuis – eigen berichtgeving

Tags: