Typ om te zoeken

Sector

‘Na een maagverkleining moeten patiënten hun levenswijze blijvend aanpassen om optimaal gewicht te bereiken en te behouden.’

Delen

ZNA Obesitascentrum helpt optimaal gewichtsverlies te bereiken met

– inzet van een ‘personal coach’ en

– langdurige gepersonaliseerde opvolging

Naar schatting 30 % van de Belgische bevolking kampt met overgewicht. 1 op 6 in die mate dat hun gezondheid eronder lijdt en voornamelijk suikerziekte (diabetes), hoge bloeddruk en/of hart- en vaatziekten ontstaan. Niet goed voor de patiënt én slecht voor de kost van de sociale zekerheid.
In 2016 zochten in België meer dan 13.000 patiënten hun heil in een maagverkleining. Deze wordt door de mutualiteit (gedeeltelijk) terugbetaald vanaf een BMI van 40 of van 35 mits strikte voorwaarden (*), net omwille van het ernstige gezondheidsrisico. De obesitaschirurgen van ZNA zetten evenwel een belangrijke kanttekening: ‘na een maagverkleining moeten patiënten hun levenswijze blijvend aanpassen om het optimale gewicht te bereiken én te behouden.’
Daarom introduceerde het ZNA Obesitascentrum enkele maanden geleden een personal coach voor elke patiënt. Die moet ervoor zorgen dat de patiënt op elk moment de gepaste ondersteuning krijgt en het volhoudt. Want volhouden is moeilijk, maar essentieel. En net daarom volgt het ZNA Obesitascentrum haar patiënten ook lang op: maar liefst 1.5 jaar na de ingreep. Daarna blijft opvolging door de huisarts noodzakelijk.

Regelmatig stellen obesitaschirurgen nog vast dat patiënten na een tijd hervallen in hun oude lifestyle- en eetgewoonten en niet het beoogde resultaat bereiken. Het ZNA Obesitascentrum wil daarom de opvolging van de geopereerde patiënten verbeteren door zogenaamde “aanklampende zorg” en zet daarom een personal coach in. Grote studies hebben aangetoond dat het resultaat van obesitaschirurgie in grote mate bepaald wordt door een goede begeleiding na de ingreep.
De aanpak van het ZNA Obesitascentrum is altijd multidisciplinair: indien de patiënten nog geen dieet hebben gevolgd, worden ze begeleid in de noodzakelijke stappen naar een gezonde voeding. Beweging, eventueel in aanloop van een operatie, is steeds belangrijk. Ook hier worden patiënten gestimuleerd om te bewegen binnen hun mogelijkheden en onder begeleiding van de kinesisten. Om stofwisselingsziekten uit te sluiten en het gevolg van de obesitas op het lichaam in te schatten, worden de patiënten ook gezien door de endocrinoloog.
Maak kennis met het proces dat een patiënt doorloopt.

Het ZNA Obesitascentrum realiseert verschillende types van ingrepen, zo’n 800-tal per jaar. Hun ervaring in de begeleiding van obesitaspatiënten is dus groot en net daarom introduceerden ze recent het concept van ‘personal coach’.
Obesitasverpleegkundige Maaike neemt vaak de rol van personal coach op.

Ze vertelt: ‘Het ZNA Obesitascentrum werkt op maat van elke patiënt en is multidisciplinair. Opvolging en goede informatie op maat van de patiënten is essentieel om de slaagkansen zo groot mogelijk te maken. Dat merk ik elke dag in mijn contacten met patiënten… want volhouden is nu eenmaal moeilijk en dan heb je wel wat extra steun nodig.’

Afhankelijk van de vragen of problemen van een individuele patiënt kan het de diëtiste, de psychologe, de obesitasverpleegkundige of de arts (endocrinoloog of chirurg) zijn die de patiënt als coach verder begeleidt.

Christel is 56 en onderging ruim 11 maanden geleden een maagverkleining in het ZNA Obesitascentrum. Ze getuigt: ‘Ik heb er lang over gedaan om de beslissing te nemen. Zo’n maagverkleining (gastric bypass) is dan ook niet niks. Ik ben na minder dan 1 jaar bijna 40 kilo lichter en koop nu maatje 38-40 i.p.v. 50. Ik vocht heel m’n leven tegen overgewicht, maar dat ligt nu achter me. Ik let uiteraard op m’n voeding en beweeg voldoende. Ik was erg gemotiveerd en dat speelt een belangrijke rol in het succes, maar het voortraject dat je aflegt bij alle artsen, de diëtiste en de psycholoog is het allerbelangrijkste. Dat geeft vertrouwen. Net als de opvolging, want ja. Ook na 1 jaar moet ik regelmatig bij de specialist voor ‘de weeg’, lacht ze.

Kris is 47 en heeft een BMI van 35. Hij heeft jaren gevochten tegen de kilo’s. Over enkele dagen ondergaat hij een gastric bypass. Zijn coach en behandelend chirurg staat ‘m al een aantal weken met raad en daad bij. ‘Met het gewichtsverlies zal ook zijn slaapapneu verminderen waarmee die al langer geplaagd zit. Dat hij geen last meer zal ondervinden van een maagbreuk is ook meegenomen. Maar ook het beschadigde kraakbeen in de knieën zal minder belast worden door de overtollige kilo’s. Zo zal hij na een poos toch ook terug kunnen sporten – zij het aangepast – want zonder verandering van voedingspatroon en beweging kan ook na een obesitasingreep het optimale gewicht niet behaald worden.

Lees de getuigenissen

(*) De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van de mutualiteit bij maagverkleining: minstens 18 jaar oud zijn met een BMI van 40 of meer of minstens 18 jaar oud zijn en een BMI van 35 of meer met één van volgende aandoeningen: suikerziekte behandeld met medicatie, verhoogde bloeddruk die ook na 1 jaar niet of onvoldoende reageert op medicatie, slaapapneu, gedocumenteerde maar vruchteloze dieetpogingen van minstens 1 jaar, multidisciplinair positief advies van 3 specialisten.

ZNA Obesitasteam: vlnr. Dr. Leo Hendrickx, dr. Frank van Sprundel, medisch diensthoofd dr. Bart Gypen, dr. Jody Valk, dr. Stijn Heyman en dr. Magali Blockhuys

Geef een reactie