Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Namaakgeneesmiddelen overspoelen Afrikaanse markt

Delen

In de meeste Afrikaanse landen worden medicijnen aangeboden op de markt of langs de weg, zelfs in de kleinste en meest afgelegen dorpen. In het binnenland zijn er immers geen echte apotheken. Iedereen kan geneesmiddelen kopen en verkopen. Vaak zijn de goede geneesmiddelen zelfs niet te verkrijgen en bestaat het enige aanbod uit medicijnen van slechte kwaliteit die zelfs schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.
Malafide fabrikanten en handelaars verdienen er veel geld mee. De bevolking is zich niet bewust van het gevaar of is niet in staat om echte geneesmiddelen van nep te onderscheiden.
Naast het ontbreken van een sluitende kwaliteitscontrole, is het transport een ander probleem: niet alleen door de lange afstanden maar ook de slechte weginfrastructuur.  Ver afgelegen zones kampen met een dubbel probleem: de koopkracht van de mensen is er nog lager en de afstand om zich te bevoorraden groter. Bovendien worden geneesmiddelen er meestal niet op de juiste manier bewaard. In de dorpjes staan er vaak vervallen geneesmiddelen in volle zon of is de vochtigheidsgraad te hoog. Er is geen airco omdat er geen elektriciteit is. Of er is onvoldoende verpakkingsmateriaal waardoor verschillende medicijnen vaak in dezelfde doos bewaard worden.
Maar er is ook hoop !

Er wordt getracht om medicijnen betaalbaar te maken. Zieken en hun familieleden schrikken terug voor een onderzoek of een ziekenhuisopname, zelfs als ze zwaar ziek zijn. Waarom? Ze weten niet wat het hen allemaal zal kosten. Daarom wachten ze zo lang mogelijk om naar het ziekenhuis te gaan. Vaak zijn ze ook te laat. Hieraan trachten ngo’s en mutualiteiten te verhelpen. Zo wordt bijvoorbeeld in sommige gezondheidszones het forfaitair betalingssysteem toegepast. De patiënt betaalt een vast bedrag waarin alle onderzoeken en geneesmiddelen begrepen zijn. Mensen weten vooraf wat een onderzoek zal kosten. Ook worden bij humanitaire hulp de bestellingen en verzendingen gegroepeerd om de prijs te drukken
Bovendien proberen verschillende  ngo’s,  zoals Memisa, de strijd tegen malafide praktijken aan te gaan. Om de kwaliteit te garanderen willen zij regelmatig de sites controleren waar generische geneesmiddelen gemaakt worden. Onafhankelijke experts moeten de stalen analyseren. Om de kosten te drukken werkt Memisa hiervoor samen met andere organisaties waaronder Be-causehealth (www. http://www.be-causehealth.be).

Om goede gezondheidszorg te kunnen bieden aan de meest kwetsbare mensen in het Zuiden moeten we de nodige geneesmiddelen ter beschikking hebben. Ze moeten bovendien van goede kwaliteit zijn en goed beheerd worden.

 

Geef een reactie