Typ om te zoeken

Facility Ziekenhuizen

Nieuw dagziekenhuis az West

Delen

az West investeert in zijn infrastructuur. Al jarenlang zijn bouwprojecten en renovaties aan de gang zodat patiënten in een aangename omgeving kunnen verblijven. In februari is de laatste hand gelegd aan het nieuwe chirurgisch dagziekenhuis. Een jaar eerder werd ook het oncologisch dagziekenhuis verbouwd.  

Meer en meer ingrepen gebeuren in dagopname en daar wil az West graag op inspelen. In april 2018 verhuisde het oncologisch dagziekenhuis naar een volledige nieuwbouwafdeling. Het oncologische dagziekenhuis heeft een capaciteit van 16 zetels en 10 bedden. Begin dit jaar opende ook het vernieuwde chirurgisch dagziekenhuis zijn deuren. Er zijn 20 bedden en 8 zetels beschikbaar. Deze twee afdelingen samen zorgen ervoor dat het dagziekenhuis zo’n 13 000 patiënten per jaar over de vloer krijgt. 

Voordelen voor de patiënt 

Mieke Deceuninck (Hoofdverpleegkundige dagziekenhuis)

Beide afdelingen bevinden zich op het gelijkvloers en zijn met elkaar verbonden via een grote wachtzaal, ‘de lounge’, met aparte onthaalbalie. Operationeel ligt alles dus dichtbij elkaar. Bij de renovatie van deze afdelingen werd veel aandacht besteed aan licht en ruimte.  

Mieke Deceuninck, hoofdverpleegkundige dagziekenhuis: “Voor ons is het veel aangenamer werken in deze nieuwe, ruime omgeving. Het team verpleegkundigen vormt terug één geheel nu beide afdelingen op dezelfde locatie ondergebracht zijn.” 

Ook voor de patiënt biedt het nieuwe chirurgisch dagziekenhuis heel wat voordelen. Je kan hier verblijven in een moderne, huiselijke omgeving die voldoet aan de laatste technologische snufjes.  Met de nieuwe werking van de afdeling hoef je als patiënt ook minder lang aanwezig te zijn in het ziekenhuis. 

Veranderde patiëntenflow  

In het nieuwe chirurgisch dagziekenhuis krijgt de patiënt pas na zijn onderzoek/ingreep zijn kamer toegewezen. Na de aanmelding bij de onthaalbalie zal de patiënt gevraagd worden te wachten in de lounge van het dagziekenhuis tot vlak voor de ingreep/onderzoek. De patiënt hoeft dus geen uren meer op voorhand aanwezig te zijn. Als de patiënt aan de beurt is, kan hij/zij zich omkleden in een lokaaltje waar zijn/haar persoonlijke spullen in een locker worden bewaard. Pas na de ingreep/onderzoek krijgt de patiënt zijn/haar kamer toegewezen, waar dan ook de verdere medisch-verpleegkundige opvolging plaatsvindt tot hij/zij klaar is voor ontslag.  

Twee nieuwe zalen 

Binnen deze nieuwbouw zijn ook 2 zalen voorzien: een operatiezaal en een behandelzaal. De operatiezaal zal vanaf juni operationeel zijn. Op die manier kunnen een aantal onderzoeken/behandelingen/ingrepen quasi ter plaatse doorgaan en hoeft de patiënt hiervoor niet meer naar het operatieblok te worden vervoerd. Concreet betekent dit dat bv. pijnbehandelingen, blaasonderzoeken etc. in het nieuwe dagziekenhuis zullen kunnen doorgaan, net zoals alle lokale ingrepen zonder algemene narcose. 

Uitbreiding oncologisch aanbod 

In januari is medisch oncoloog dr. Vroman gestart in az West, wat een grote meerwaarde betekent voor het oncologisch dagziekenhuis. Dankzij dr. Vroman wordt het oncologisch aanbod in Veurne uitgebreid en moeten patiënten geen grote afstanden afleggen voor hun behandeling. 

“Door hier 3 dagen per week aanwezig te zijn kan de opvolging van patiënten en de continuïteit van de zorgen veel beter gegarandeerd worden. Ook de meest innovatieve therapieën kunnen nu in az West aangeboden worden, ik denk hierbij o.a. aan de immunotherapie waarbij men het eigen afweersysteem (eigen witte bloedcellen) tegen de tumorcellen richt. – dr. Vroman 

De opvolging van oncologische patiënten wordt sinds kort ook centraal georganiseerd via de oncocoach, Nathalie Scharre. Als iemand te horen krijgt dat hij kanker heeft, kan er veel veranderen in zijn/haar leven en dat van hun naasten. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt de patiënt veel te verwerken. In een periode die veel spanning en onzekerheid met zich mee kan brengen, is de behoefte aan duidelijkheid en persoonlijke begeleiding groot. De oncocoach vormt hierbij een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij de patiënt met al zijn vragen over de diagnose, behandeling en nazorg terecht kan. 

Project verwennerij 

Gelukkig worden oncologische patiënten in deze moeilijke periode in de watten gelegd op het oncologisch dagziekenhuis. Het team verpleegkundigen voorziet met plezier een extraatje voor patiënten die het nodig hebben. Daarnaast werd enkele jaren geleden een project opgestart rond verwennerij van kankerpatiënten. Katrien De Prycker, zelf kankerpatiënte, kwam met dit idee aankloppen bij az West. Het project heeft als doel deze patiënten, die heel frequent naar het ziekenhuis moeten komen voor behandeling, extra te verwennen.  

Er werd door Katrien in samenwerking met het oncologisch support team van az West een boekje opgesteld met allerlei kleine verwenideetjes, zoals een boekenbon, een restaurantbezoek, een filmticket, een lichaamsverzorging,… Patiënten die in het oncologisch dagziekenhuis over de vloer komen, kunnen zo een verwennerij kiezen en krijgen dan een cadeaubon ter waarde van 25. Het boekje wordt jaarlijks nagezien en aangevuld met nieuwe, verfrissende ideeën. 

Dit project loopt al een vijftal jaar en wordt door onze patiënten nog steeds erg positief onthaald. Soms is men verrast of verwonderd, men verwacht immers geen ‘verwennerij’ tussen baxters, medicatie en doktersbezoekjes door. We merken op dat het beoogde doel wordt bereikt en dat mensen door dit gebaar het ‘ziek zijn’ effectief even kunnen vergeten. – Sarah Bloeyaert, psychologe en coördinator van dit project. 

Ruim twee jaar geleden heeft het team afscheid moeten nemen van Katriennadat ze zelf de strijd verloor tegen kanker. Zij was de drijvende kracht achter dit project en zorgde voor de nodige financiering. Nu zij er niet meer is, probeert het oncologisch support team voldoende sponsoring binnen te halen om het project Verwennerij staande te houden, mede als eerbetoon aan Katrien. 

Het dagziekenhuis is bereikbaar via route 187 (oncologie) en route 190 (chirurgie). Bij vragen kan u het dagziekenhuis contacteren op het nummer 058 33 32 59. 

 

Geef een reactie