Typ om te zoeken

HR In the spotlight Techniek

Nieuw loonmodel IFIC is een druppel op een hete plaat

Delen

De zorgsector kampt met een groot tekort aan technici. Ook de nieuwe functieclassificatie zal dat niet oplossen. Dat zegt Brecht Reyniers, financieel administratief directeur van Domino vzw. Hij adviseert de overheid om vooral meer middelen vrij te maken voor het aantrekken van nieuwe technische profielen. Jan Denys van Randstad zegt dat de zorgsector vooral hun troeven moet uitspelen om hun technische vacatures in te vullen.  

V.L.n.r. Brecht Reyniers (Financieel Administratief Directeur, Domino vzw) – Martin Claeys (Technisch Directeur, Domino vzw)

De technische departementen hebben het moeilijk om personeel te vinden. Veel vacatures geraken maar moeilijk ingevuld. Brecht Reyniers van Domino, een vzw die aan ouderenzorg en kinderenzorg doet, geeft toe dat het alsmaar moeilijker wordt om technische profielen te vinden. “Dat komt omdat er alsmaar minder goede technische profielen op de markt komen”, zegt Brecht Reyniers van Domino vzw. “Ons stoffig imago trekt misschien ook niet altijd mensen aan. Onze huidige technisch directeur Martin Claeys is stilaan op pensioengerechtigde leeftijd. We merken dat het bijzonder moeilijk is om iemand te vinden. We hebben al veel mensen gezien en zeer lange sollicitatieprocedures doorlopen. Maar we slagen er niet in om tot een match te komen. Het wordt alsmaar moeilijker om de juiste technische profielen aan te trekken.”  

Expertise  

Volgens Reyniers worden veel technici afgesnoept door de privésector. “De concurrentie met bedrijven is vaak te groot omdat de zorg niet marktconform kan betalen. Sectoren als de petrochemie en de real estate hebben meer slagkracht om goede profielen aan te trekken. We hebben ook niet altijd dezelfde mogelijkheden als een grote internationale speler. Aangezien technische profielen schaarser worden, worden die beter betaald vanuit de privé. De ouderenzorg heeft misschien niet meteen het meest sexy imago. Nochtans ben ik er wel van overtuigd dat er in de zorg heel wat technische uitdagingen liggen. We gaan een ziekenhuisgebouw AZ Volkskliniek op korte termijn verbouwen tot 141 wooneenheden, een combinatie van assistentiewoningen en appartementen. Er komen heel wat technieken bij kijken, van verwarming en ventilatie over domotica & elektro tot isolatie en hoogspanning. Het gaat heel breed. Dat is een bijzonder mooi verhaal en een mooi project.”  

IFIC  

Eind 2019 trad de nieuwe functieclassificatie in werking. De functieclassificaties beperken zich niet enkel tot de zorg- of verpleegkundigen, maar slaan onder meer ook op technische en logistieke diensten, zoals bijvoorbeeld dienstverantwoordelijke technische dienst, preventie-adviseur, vakman en onderhoudsmedewerker. Brecht Reyniers van Domino vzw erkent dat die positieve effecten hebben gehad, maar niet veel. “Het zorgt vooral voor meer gelijke betalingen in heel de sector. De lonen liggen iets hoger dan de traditionele barema’s. Er is gemiddeld een loonsverhoging van nog geen 1 procent geweest. De toename is dus beperkt. Het blijft een druppel op een hete plaat. Ik denk niet dat die paar euro’s het verschil maken; de meeropbrengst is te klein om goede technici te overtuigen om in de zorgsector aan de slag te gaan. Ik betwijfel of het een meerwaarde zal zijn om nieuwe mensen te rekruteren.  

Meer middelen  

Brecht Reyniers roept de overheid op om vooral meer middelen te voorzien. “De uiteindelijke IFIC-doelbarema’s liggen nog een stuk hoger, maar daar is vandaag geen budget voor. De overheid zou eigenlijk nu al bijkomende middelen moeten investeren zodat we sneller naar de doelbarema’s kunnen evolueren. Dat zal er wellicht voor zorgen dat goede technische en IT-profielen meer voor de zorgsector kiezen. We moeten zelf ook meer overtuigen en kandidaten informeren over wat de zorgsector allemaal te bieden heeft. De zorg wordt meer geautomatiseerd en gedigitaliseerd waar dus ook veel technische uitdagingen liggen.” Ook technisch directeur Martin Claeys van Domino vzw bevestigt dat de loonschalen totaal ontoereikend zijn om techniekers aan te trekken. “Techniekers worden weggekaapt. Een echte goede technieker die zich wil inzetten gaat naar een privébedrijf. We moeten ons soms tevreden stellen met de middenmoot of zelfs minder. Het is duidelijk dat de overheid meer moet investeren. Vanuit de non-profitsector is het moeilijk om met dergelijke lonen concurrentieel te gaan werken.”  

Randstad  

Jan Denys (socioloog & arbeidsexpert, Randstad)

Ook arbeidsexpert Jan Denys van het uitzendkantoor Randstad erkent dat het moeilijk is voor de zorginstellingen om technische profielen te vinden. “Er is een tekort aan technici en ze zijn erg gegeerd. De sector heeft al veel moeite om zorgprofielen te vinden. Ze hebben ook veel moeite om aanvullende profielen te vinden, zoals technische werknemers. Dat is een klacht die absoluut klopt. Technische functies zijn vaak ook geen kernfuncties in de zorgsector. De technische diensten zitten meer in de ondersteunende functies, terwijl ze in privébedrijven tot de kernwerknemers behoren. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Als je als IT-er in een IT-bedrijf werktis dat anders dan dat je in een zorginstelling werkt. In de zorgsector staan ook andere functies centraal, zoals verpleegkundigen en dokters. Het is duidelijk dat de non-profitsector niet met loon kan spelen en dat is nu juist wel vrij belangrijk. Privébedrijven kunnen daar veel flexibeler in zijn. Ze kunnen makkelijker inspelen op marktomstandigheden en dus meer betalen. De overheid is meer gebonden aan regels. In de privésector gelden er nochtans ook regels. Het is niet zo dat daar alles kan. Je hebt daar ook functieclassificaties.” 

Troeven  

Denys raadt de zorgsector aan om hun troeven uit te spelen. “De non-profitsector moet zich wat meer inzetten op employer branding. De zorgsector kan namelijk andere zaken uitspelen zoals werksfeer, afstemming gezin-arbeid en opleidingen. Ook op het werkklimaat en Corporate Social Responsibility scoort de zorgsector beter dan de privésector. Volgens mij zijn er technici die die waarden ook belangrijk vinden. Veel technici willen na vele jaren in de privésector gewerkt te hebben toch de overstap maken naar de non-profitsector. Er zijn natuurlijk ook mensen in de privésector die hun werk verliezen. Sommige mensen maken een herstructurering mee en kiezen dan voor de non-profitsector omdat meer werkzekerheid is. We willen ook andere zaken laten meespelen.”  

IFIC-integratie  

De IFIC-barema’s zijn overigens vlot ingevoerd bij Domino vzw. Dat zegt Brecht Reyniers. 

“Het was toch een proces dat je niet mag onderschatten. Voor elke individuele medewerker stelden we ons de vraag: bij welke IFIC-functieomschrijving past jouw jobinhoud het best? IFIC kijkt immers niet naar behaalde diploma’s, maar wel naar de uitgevoerde taken. Aansluitend kreeg iedere werknemer aan de hand van een loonsimulatie de keuze: oud of nieuw barema? De CAO garandeert immers dat geen enkele werknemer loonverlies leidt als gevolg van de IFIC-implementatie. De invoering van dit nieuwe loonhuis heeft uiteraard ook administratieve gevolgen: aangepaste contracten, upgrades van de software om lonen uit te betalen, …. Bovendien hangt er ook nog een uitgebreide beroepsprocedure aan het IFIC-verhaal vast. Alles samen, toch een uitgebreide oefening”  

Ondersteuning    

Brecht Reyniers is tevreden dat er vanuit de koepelorganisatie een goede ondersteuning werd geboden. “Zorgnet-Icuro heeft samen met IFIC vzw ons correct geïnformeerd. Ondanks het feit dat dit een zware oefening was, is het bij Domino uiteindelijk vlot verlopen. Ik ben tevreden over de wijze waarop we dit geïmplementeerd hebben. Alle deadlines die volgens de cao’s zijn opgelegd, konden gerespecteerd worden. De sociale vrede binnen de organisatie kwam nooit in het gedrang én de lonen werden tijdig en correct uitbetaald. Dat kwam door de inzet van onze personeelsdienst en de goede ondersteuning vanuit Zorgnet-Incuro en IFIC vzw. Een deel van dit succes zit zeker ook in de open communicatie en constructieve samenwerking met de ondernemingsraad en de syndicale delegaties. We hebben proactief, regelmatig en helder naar alle werknemers gecommuniceerd, via personeelsvergaderingen, nieuwsbrieven, posters… We hebben daar bewust actief op ingezet.”   

Meer info  

https://www.if-ic.org/nl 

Geef een reactie