Typ om te zoeken

Facility

Nieuw systeem voor toekomstige investeringen in ouderenzorg

Delen

Er komt een herziening van het subsidiëringssysteem voor de infrastructuur van de residentiële ouderensector. Dat werd door de Vlaamse Regering beslist. Gelijktijdig worden de diverse infrastructuurnormen voor de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf geharmoniseerd en geactualiseerd. Concreet komt het erop neer dat nieuwe en vernieuwde Woonzorgcentra in de toekomst in aanmerking komen voor een infrastructuurforfait van 5 euro per dag per woongelegenheid. Dit systeem vervangt het oude VIPA-systeem dat niet meer beantwoordde aan de normen van Europa.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met deze beslissing maakt de Vlaamse Regering werk van een nieuwe manier om subsidies toe te kennen voor infrastructuur in de residentiële ouderenzorg. Dit is belangrijk want goede zorg betekent ook kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur.”     

Geleidelijke uitbreiding naar alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Het nieuwe subsidiëringssysteem bepaalt dat alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in geval van nieuwbouw, uitbreiding of vervangingsnieuwbouw in de toekomst aanspraak kunnen maken op een forfaitair bedrag van 5 euro voor elke verblijfsdag van een bewoner. Streefdoel is om het juridische kader van dit nieuwe systeem nog dit jaar in werking te laten treden. Het is de bedoeling om het systeem geleidelijk aan uit te breiden naar alle woonzorgcentra en alle centra voor kortverblijf.

Ten laatste in 2018 zou het forfaitaire systeem van toepassing moeten zijn op de volledige sector. Deze financiering zal op termijn ingekanteld worden in de persoonsvolgende financiering voor de ouderenzorg.

Het forfaitair systeem werd formeel aan de ESR-toets[1] van het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) onderworpen. 

Bron: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van