Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Nieuwbouw AZ Sint-Maarten: innovatieve aanpak rendeert 

Delen

ENGIE Fabricom en ENGIE Axima bundelen de krachten via de THV COFELY (AZSTM)

 
Vanaf september 2018 worden de eerste patiënten verzorgd in het nieuwe Mechelse ziekenhuis AZ Sint-Maarten. Een nieuwbouwcomplex dat op verschillende vlakken als voorbeeld en inspiratie kan dienen op vlak van concept en technieken. Maar ook de manier waarop het ziekenhuis gebouwd wordt, verdient een woordje uitleg. Alle technieken worden namelijk geïnstalleerd door een en dezelfde partner. Een unicum in ons land op deze schaal. 
 
De klassieke manier van werken bij een nieuwbouwproject hoeven we u niet uit te leggen: verschillende aannemers worden aangesteld in aparte loten, waarbij de bouwheer instaat voor de coördinatie. Maar is dit wel de meest efficiënte manier?
 

Alle technieken in één beheer

Die vraag werd ook in Mechelen gesteld. De bouwheer besloot het over een andere boeg te gooien en wees de uitvoering van alle technieken (HVAC, elektriciteit, sanitair, medische gassen en buizenposten) toe aan één aannemer. De keuze viel daarbij op de THV COFELY (AZSTM), bestaande uit ENGIE Fabricom en ENGIE Axima, die de opdracht toegekend kreeg na een openbare aanbesteding.
 

Voordelen voor bouwheer

De THV COFELY (AZSTM) staat zelf in voor de coördinatie tussen alle technieken, die ze met Revit overzichtelijk vervat hebben in een BIM-model. Revit is het platform waarop de tekenaars samenwerken. De tekenaars bevinden zich bovendien op de werf zelf om de ontwerpen en de uitvoering naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het grote voordeel voor de bouwheer is dat de follow-up en communicatie heel vlot verlopen: 1 perceel, 1 aanspreekpunt. Hierdoor dalen de coördinatiekosten die je wél hebt als je met afzonderlijke aannemers werkt. Eventuele discussies rond verantwoordelijkheid zijn dankzij deze efficiënte en open manier van samenwerken ook meteen van de baan.
 

Praktische werking

Een project van 105.000m2 op een dergelijke nieuwe en innovatieve manier aanpakken, het is een uitdaging. Het duurde dan ook even vooraleer alles en iedereen perfect op elkaar afgestemd was, maar na een inloopperiode raakte de samenwerking op kruissnelheid. Ondertussen worden zelfs de vruchten geplukt van de synergie die de samenwerking tussen ENGIE Fabricom en ENGIE Axima oplevert. Deze aanpak was gedurfd, maar heeft meteen bewezen dat er toekomst in zit.
 

Verloop en planning

Elke dag worden de koppen bij elkaar gestoken om de dagelijkse kleine zaken aan te kaarten. Op de wekelijkse vergadering vindt de algemene opvolging plaats en kan er snel bijgestuurd worden indien nodig. Het project zit volledig op schema.
 
Er is een aparte verantwoordelijke aangesteld voor de planning. De statische oplevering is voorzien voor april 2017 (fase 1) en oktober 2017 (fase 2). De dynamische oplevering staat op de kalender aangeduid in april 2018, terwijl de effectieve opening voor september 2018 zal zijn.
 

Meerwaarde dankzij Revit

Een belangrijke rol in het hele proces is weggelegd voor de tekenaars. Om de klassieke coördinatie- en communicatieproblemen te vermijden, werden de tekenaars ondergebracht op de werf in een open kantoor. De tekenaars werken allemaal op hetzelfde platform (Revit), zien elkaars werk en kunnen rechtstreeks met elkaar communiceren. Tijdens de wekelijkse controle worden de verschillende tekeningen op elkaar gespiegeld om eventuele problemen meteen te detecteren. Pas daarna gaan de plannen richting werf. Het is een investering, maar het rendement is uitstekend.
 
THV COFELY (AZSTM) profileert zich met dit project als pionier, ook wat het gebruik van Revit op zo’n grote schaal betreft. Het systeem is amper weg te denken in de toekomst. In het BIM werden trouwens alle technische fiches opgenomen. Wie later aan de technische installaties werkt, kan dus alle nodige informatie perfect opzoeken.
 
Safety Points Een laatste blikvanger binnen dit project is de veiligheid. Het credo ‘Eerst de veiligheid garanderen, dan pas handelen’ is heilig. Er wordt gestreefd naar een nultolerantie: geen enkel ongeval tijdens het de werken. Tot op heden staat de teller nog altijd op 0. Een van de hulpmiddelen daarbij zijn de Safety Points. De Safety Points zijn een initiatief van de aannemer, waardoor alle benodigdheden om eerste hulp te bieden bij ongevallen op elke verdieping beschikbaar zijn.
 
Energiezuinige technieken De installatie focust zich in de eerste plaats op het leveren van energiezuinige prestaties. Hierbij wordt vooral de aandacht getrokken op energie-arme koude- en warmteopwekking alsook energierecuperatie. Zo bestaat de installatie onder meer uit een combinatie van en wisselwerking tussen beo-veld, WKK-centrales en warmtepompen. Bovendien zijn alle toiletten voorzien van regenwater.
 
Voor meer informatie over deze manier van werken en dit specifieke project, kan u altijd Commercial Manager Emiel Derkinderen contacteren via [email protected] of op +32 486 43 72 35.

Tags:

Geef een reactie