Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

Nieuwe partner voor Ziekenhuis voor Ziekenhuis

Delen

In een partnerschap met Memisa zullen de provincie Luxemburg en de stad Marche-en-Famenne gedurende drie jaar samen jaarlijks meer dan 25.000 euro investeren in gezondheidszorg in de provincie Muramvya. De ziekenhuiskoepel Vivalia ondersteunt het project op zijn beurt door middel van sensibilisatieacties alsook door de aanlevering van medisch materiaal of het ondersteunen van infrastructuur zodat hun partner in dit project volop kan groeien. Daarnaast geeft de stad Marche-en-Famenne aan jongeren uit het secundair onderwijs de kans om mee te helpen bij de uitbouw van het ziekenhuis in Muramvya door acties te ondernemen in België, maar ook op het terrein in Burundi. Er werden hiervoor afspraken gemaakt met het Koninklijk Atheneum van Marche en het Instituut Saint-Laurent en Saint-Roch.
Deze partnerovereenkomst werd ondertekend op 28 juni 2013 in Marche-en-Famenne door afgevaardigden van de stad, de provincie, het ziekenhuis en Memisa.
Memisa’s project Ziekenhuis voor Ziekenhuis omkadert jumelages tussen ziekenhuizen uit België en Centraal Afrika. Elk Belgisch ziekenhuis gaat voor minstens vijf jaar een partnerschap aan met een ziekenhuis in het Zuiden. Op die manier kan de Belgische bevolking heel concreet kennismaken met de noden van het ziekenhuis ginds, maar ook met de mensen achter die noden.
De doelstelling van Ziekenhuis voor Ziekenhuis is het verlenen van structurele ondersteuning aan het ziekenhuis in het Zuiden gebaseerd op wederzijds respect en concrete solidariteit. De meeste partnerziekenhuizen maken deel uit van gezondheidszones die door Memisa op structurele wijze gesteund worden dankzij 80 % cofinanciering met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het Belgische partnerziekenhuis streeft ernaar om 20 % van de financiering te betalen. Dankzij deze cofinanciering wordt de bijdrage van het Belgische partnerziekenhuis aanzienlijk vermeerderd wat structurele steun mogelijk maakt. Bovendien is er een reële kennismaking met de partners in het Zuiden door het uitwisselen van rapporten, foto’s, getuigenissen en door inleefreizen. Men kan nieuwe inzichten verwerven in modellen van duurzame ontwikkeling op het menselijke, het culturele en het medisch-technische gebied op basis van een jarenlange samenwerking tussen.
Omdat een toenemend aantal schenkers direct betrokken wil zijn bij de acties die ze steunen, zijn dergelijke jumelageprojecten in opmars. Het is belangrijk dat ook deze projecten op een professionele, efficiënte en coherente manier uitgevoerd worden. De terreinkennis van Memisa en de aanwezigheid van equipes op het terrein verzekeren een professionele omkadering. Memisa staat de partners bij voor het identificeren en formuleren van haalbare doelstellingen die een impact hebben op lange termijn. Ze biedt de nodige logistieke ondersteuning voor de uitvoering van het project.
Is uw ziekenhuis geïnteresseerd of bent u bereid mee uw schouders te zetten onder dit unieke project? Neem dan contact op met Kris Van Kerkhoven via e-mail [email protected] of telefoon 02 454 15 49.
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie