Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Nieuwe PLATO-groep als lerend netwerk voor Toeleveranciers Zorg.

Delen

De PLATO-groep Toeleveranciers Zorg is een enthousiast en uitgebreid lerend netwerk waarin bedrijfsleiders op een praktische en actieve manier gedurende twee jaar met een 15-tal collega-ondernemers elke maand kennis en ervaring delen rond dit thema. Ze worden hierbij begeleid door een professionele groep kaderleden – peters – uit grote ondernemingen die klaarstaan om te coachen. De peters – Marc Monballieu van AZ Maria Middelares en Johan Van Oudenhove van Electrabel – hebben veel expertise en vormen een klankbord voor alle ideeën,vragen en knelpunten.
Topics
Deelnemers aan project bepalen zelf, samen met het team van collega-bedrijfsleiders, welke topics aan bod zullen komen: marktbenadering, nieuwe trends in de zorgsector, financieel beleid, prospectie, onderhandelingstechnieken, hoe kan ik mijn positie als leverancier versterken,… In overleg met de peters en de deelnemers worden de maandelijkse bijeenkomsten vastgelegd. Daarnaast worden er jaarlijks 3 à 4 overkoepelende sessies georganiseerd. Deze zijn een goede gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met deelnemers uit andere groepen.
Voet tussen de deur
“De zorgsector biedt heel wat opportuniteiten voor toeleveranciers maar het is niet evident om er een voet tussen de deur te krijgen,” vertelt Philip Bogaert, PLATO-coördinator. “In die zin kan PLATO een eyeopener zijn: hoe bereik ik de juiste personen, aan welke gunningvoorwaarden moet ik beantwoorden, welke ISO-normen moet ik kunnen voorleggen, enz. Op al deze praktische vragen wil de PLATO-sessie een antwoord geven,” besluit Philip Bogaert.
Op dit moment hebben zich reeds 12 bedrijven ingeschreven. Wie nog wenst deel te nemen kan contact opnemen met
Philip Bogaert – 052/33 98 24 of via [email protected]

 

Geef een reactie