Typ om te zoeken

Overige

Obama-grant voor revolutionair onderzoek naar hersensignalen

Delen

Het National Institute of Health (NIH) in de Verenigde Staten heeft een subsidie van vier miljoen toegekend aan onderzoeker dr. Natalia Petridou van het UMC Utrecht Hersencentrum. De zogenoemde Obama-grant zal zij besteden aan onderzoek naar de relatie tussen neuronen, bloedvaten en hersennetwerken. Het streven is om meer helderheid te krijgen over de werking van de hersenen. 

De subsidie valt direct onder het ‘BRAIN initiative’ dat door President Obama in het leven is geroepen om een revolutie van de kennis van het menselijk brein te bewerkstelligen. Dit moet leiden tot nieuwe manieren om hersenaandoeningen te behandelen, genezen en zelfs voorkomen. Onderzoeker dr. Natalia Petridou en haar team werken aan het begrijpen van hersensignalen die we meten met beeldvormingstechnieken. Dit onderzoek binnen het Center for Image Sciences is essentieel bij de verbetering van diagnose van neurologische en psychiatrische aandoeningen.

Beeldvormingstechnieken bij hersenonderzoek

Door de grote vooruitgang met beeldvormingstechnieken waarmee het menselijk brein in beeld kan worden gebracht, in het bijzonder functionele MRI (fMRI), is er veel geleerd over de structuur en werking van het menselijk brein. Met fMRI kunnen de hersenen in één keer worden afgebeeld en is te zien welke hersengebieden betrokken zijn bij een taak of prikkel, zoals een visuele waarneming. Tegelijkertijd is er enorme vooruitgang geboekt in het onderzoek van hersencellen en hun circuits met behulp van invasief onderzoek bij proefdieren.

Veel aspecten van het menselijk denken en gedrag, alsmede bepaalde ziekteprocessen, zijn alleen te begrijpen door bestudering van de menselijke hersenen met dezelfde mate van detail als wat mogelijk is bij proefdieronderzoek. Met haar onderzoek wil Petridou meer kennis genereren van de onderliggende mechanismen van gemeten signalen in het menselijk brein. Door directe metingen van elektrische activiteit en doorbloeding in het hersenweefsel te verbinden aan fMRI signalen in zowel mens als proefdier, kan de functionele relatie tussen neuronen, bloedvaten en hersennetwerken opgehelderd worden. Op die manier kunnen wetenschappers grondiger onderzoeken hoe de hersenen werken, en kunnen ze afwijkingen bij hersenaandoeningen beter vaststellen.

Ondersteuning door NIH

Het National Institute of Health (NIH) is het grootste agentschap in de wereld voor biomedisch onderzoek. Zij geven vrijwel enkel subsidie aan Amerikaanse onderzoeksinstituten, tenzij de beoordelingscommissie de bijzondere, unieke vaardigheden en expertise erkent van een onderzoeker of onderzoeksinstituut buiten de Verenigde Staten.

Bron: UMC Utrecht – eigen berichtgeving 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van