Typ om te zoeken

HR

OCMW Brugge & Stad Brugge lanceren Zorgvereniging

Delen

De OCMW-raad van Brugge richt een Zorgvereniging op. De beslissing viel in mei en het voorstel werd dinsdagavond voorgelegd aan de Gemeenteraad. Met de Zorgvereniging willen het OCMW en de stad de kwaliteit van de ‘vertrouwde’ zorg vrijwaren, ten gunste van alle Bruggelingen.

OCMW-voorzitter Dirk De fauw: ‘Steeds meer private ondernemingen nemen vandaag de zorgondersteuning op, voor een steeds grotere groep hulpbehoevende mensen. Het gaat om een nieuwe markt, waar grote organisaties handig op inspelen. Maar als OCMW willen we erover waken dat die zorg toegankelijk en betaalbaar blijft, ook voor mensen met de laagste inkomens. Daarom kiezen we voor het model van een Zorgvereniging.”

Het OCMW Brugge en de stad Brugge zijn de twee stichtende leden van de Zorgvereniging, die de dienstverlening van het OCMW in het kader van zorg samenbrengt. Het gaat concreet om 7 woonzorgcentra inclusief kortverblijf en nachtopvang, 2 dagverzorgingscentra, 142 serviceflats, thuiszorgdiensten zoals de dienst huishoudelijke hulp, de dienstencentra voor senioren en de organisatie van de maaltijdbedeling aan huis. 

Burgemeester Renaat Landuyt: “Als stadsbestuur investeren we permanent in initiatieven die de leefbaarheid van onze stad en onze dienstverlening verbeteren. De vraag naar kwalitatieve zorgverlening in onze maatschappij een belangrijk gegeven. Daarom zetten we, samen met het OCMW, in op de zorgvereniging. We willen een sterke, publieke actor op het vlak van zorg garanderen. Het gaat dus niet om de privatisering van de zorg, maar om het creëren van een betrouwbare, openbare zorgverlening met lokale verankering.”

Als de Vlaamse Regering het dossier tijdig goedkeurt – ze heeft hiervoor 100 dagen de tijd – kan de Zorgvereniging op 1 januari 2018 van start gaan.

Bron: OCMW Brugge – eigen berichtgeving

 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van