Typ om te zoeken

Finance

OCMW Gent plukt vruchten van centralisatie verzekeringspakketten

Delen

“De verzekeringspakketten hebben onder andere betrekking op vier wzc’s: Zonnebloem in Zwijnaarde, De Liberteyt in Wondelgem, Het Heiveld in Sint-Amandsberg en De Vijvers in Lederberg”, openen Pol Verbeke, Elke Stienissen en Bart Van Steenkiste van de cel Juridisch Advies en Kennisbeheer van OCMW Gent.
“In het verleden werden de contracten voor de verschillende verzekeringen op een versnipperde manier en in afzonderlijke deelpakketten afgesloten. Vanaf 2009 konden zowel makelaars als verzekeringsmaatschappijen een offerte indienen op basis van onze bestekken voor volgende verzekeringsdomeinen: materiële schade, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en verzekering motorrijtuigen. De uitvoering van de opdracht omvatte een periode van 4 jaar met een proefperiode van 6 maanden. Uiteindelijk dienden drie verzekeringsmaatschappijen en twee makelaars een offerte in. Dit jaar organiseren we een nieuwe aanbestedingsronde voor de verschillende verzekeringspakketten.”

Parameters

“De offertes werden onder meer beoordeeld aan de hand van gunningscriteria gekoppeld aan een puntenaantal: het totaal bedrag van de offerte (40 punten); de dienstverleningsvoorstellen (40 punten); de bijkomende voordelen (20 punten). Uiteindelijk kozen we voor de regelmatige offerte, die de hoogste totale score op de gunningscriteria haalde.”

Verschillen in premies

“Het is niet evident om aan te geven welke dienstverlener de goedkoopste premie aanbiedt, de premies tussen de verzekeringsmaatschappijen en de makelaars verschillen onderling fors. Tijdens de uitvoering van de opdracht kan de dienstverlener een prijsherziening – zowel een verhoging als een verlaging – doorvoeren voor het geheel of voor een aantal prestaties. Een prijsverlaging is verplicht wanneer de kosten ten opzichte van de datum van de offerte, meer dan 3% gedaald zijn. Een prijsverhoging is mogelijk op basis van de parameters, die de reële kosten vertegenwoordigen, zoals de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de grondstoffen en de wisselkoersen.”

Evoluties

“In de loop der jaren is het verzekeringsbeleid van OCMW Gent geëvolueerd. Zo hebben wij een onafhankelijk schatting laten uitvoeren voor ons patrimonium en op die manier kunnen wij zowel een onder- als een oververzekering vermijden. Daarnaast zijn we bezig met een risico-analyse die net als het beter omschrijven van de bestekken moet leiden tot gunstigere polisvoorwaarden.”

Preventie

“Uit de audit verzekeringen hebben wij geleerd om ook de preventieve maatregelen in het bestek op te nemen. Het betreft onder meer de aanwezigheid van camerabeveiliging, maar ook de toegankelijkheid van de gebouwen. Op die manier hopen wij de premievoet van een aantal verzekeringen te verminderen,” besluiten Pol Verbeke, Elke Stienissen en Bart Van Steenkiste.

Geef een reactie