Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

OCMW Roeselare stroomlijnt schoonmaakactiviteiten met de hulp van Team at Work

Delen

“OCMW Roeselare beheert diverse woonzorgcentra, dienstencentra, een kinderdagverblijf en een dagverzorgingscentrum. De schoonmaak van de diverse lokalen gebeurt door interne medewerkers, in totaal betreft het circa 140 schoonmakers. Van een uniforme aanpak van de schoonmaak tussen de verschillende vestigingen was lange tijd geen sprake. Daarin wensten wij verandering te brengen zowel om de herkenbaarheid als de flexibiliteit te verhogen. Voor het begeleidingsproces hiervan deden we een beroep op Team at Work.”
Interne analyse vertalen in taakkaarten
“Het ganse proces startte met het maken van een calculatie van de netto-schoonmaak: hoeveel medewerkers hebben we per uur/week nodig om een schoonmaaktaak uit te voeren? Team at Work vertaalde deze calculatie in duidelijke taakkaarten. Op deze taakkaarten staat de precieze werkomschrijving genoteerd wanneer en welk lokaal dient schoongemaakt te woorden. Deze vertaalslag was niet eenvoudig omdat elke instelling opereert vanuit zijn specifieke infrastructuur en gewoonten. De taakkaarten bieden in ieder geval een houvast maar na de implementatie kunnen er nog steeds aanpassingen gebeuren.”
Leerproces
“Een veranderingsproces kan in de beginfase zorgen voor ongerustheid en stress onder de medewerkers. Vandaar dat een goede begeleiding en ondersteuning niet mag ontbreken. Nadat wij het ganse veranderingsproces met de verantwoordelijkheden hadden afgestemd, organiseerden we een kick-off met alle betrokken schoonmaakmedewerkers. Tegelijkertijd werden nieuwe poetsmaterialen geïntroduceerd door de firma BOMA. Al snel maakte de onzekerheid van de medewerkers plaats voor een grote betrokkenheid en enthousiasme. Het komt er vooral op aan om kort op de bal te spelen en voldoende te communiceren.”
Grondige voorbereidingsfase
“De inbreng van Team at Work is cruciaal. Zij staan in voor de opleiding en coaching en na de implementatie zorgen ze voor de nodige ondersteuning. Ook voor advies kunnen wij steeds een beroep doen op Team at Work. Omdat schoonmaak hoog in ons vaandel staat zijn we zeer verheugd over de resultaten die we tot nu toe hebben geboekt in samenwerking met Team at Work. Een grondige en langdurige voorbereidingsfase was de sleutel voor het succes,” besluit Greet Verbrugghe.
Algemene tevredenheid
Volgens Nancy Messelier, de verantwoordelijke schoonmaak van WZC De Waterdam, heeft het resultaat van de aanpak van Team at Work een hele verbetering met zich meegebracht. “Een positieve feedback van zowel de verpleegkundigen als van de familie van de residenten hebben ervoor gezorgd dat het schoonmaakpersoneel veel meer eer van hun werk halen dan voordien. Er heerst een algemene tevredenheid over het resultaat van de schoonmaak. Dank zij de overzichtelijke planning van de taken, aangebracht door Team at Work, is het voor het schoonmaakpersoneel duidelijk wat er van hun verwacht wordt. Het feit dat de bezoekers en de andere medewerkers van de Waterdam tevreden zijn over het resultaat leidt natuurlijk tot een grote voldoening van de schoonmaakploeg.”

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie