Typ om te zoeken

Overige

OLV haalt JCI-accreditatie!

Delen

Het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove ontving vandaag de formele bevestiging van zijn accreditatie door de Joint Commission International (JCI). Deze accreditatie volgt op de uitgebreide audit die van 6 tot 10 juni plaatsvond. Een JCI- auditteam heeft het ziekenhuis volledig doorgelicht en heeft nagegaan of de werking beantwoordt aan de door JCI bepaalde standaarden, met het oog op een voortdurende kwaliteitsverbetering en kwaliteitsgarantie voor de patiënt.

JCI hanteert 350 standaarden waaraan een ziekenhuis moet beantwoorden om geaccrediteerd te worden. Deze standaarden stemmen overeen met ongeveer 1.200 meetbare elementen, die de auditors als toetssteen gebruiken tijdens de doorlichting. Het rapport van de JCI-audit vermeldt dat het OLV Ziekenhuis slechts voor 5 meetbare elementen niet beantwoordt aan de norm en gedeeltelijk voldoet aan 33 andere.
De JCI-auditors noemden dit een “excellent resultaat”. Het OLV Ziekenhuis houdt uiteraard rekening met deze bevindingen in de continue verbeterplannen waarin ook een actieplan zit vervat voor de hierboven aangehaalde meetbare elementen. De feedback van de JCI-auditors levert zinvolle informatie om onze werking steeds verder te vervolmaken.

Voor de ruim 3.000 medewerkers (personeelsleden en zelfstandige zorgprofessionals) is dit een erkenning van hun expertise en een beloning voor hun inspanningen. Voor onze patiënten biedt de JCI-accreditatie de bevestiging dat ze in het OLV Ziekenhuis op een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen rekenen waarbij de patiënt centraal wordt gesteld.

Het OLV Ziekenhuis is het zevende ziekenhuis in België dat het JCI-accreditatie behaalt en vervoegt daarmee AZ Groeninge (Kortrijk), AZ Sint-Blasius (Dendermonde), UZA (Antwerpen), Jan Yperman Ziekenhuis (Ieper), UPC KU Leuven en UZ Leuven.

Er zijn meerdere internationale instanties die de kwaliteit van de zorg binnen de ziekenhuizen meten. De Belgische ziekenhuizen kiezen voor het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) of het Amerikaanse Joint Commission International (JCI). Het OLV Ziekenhuis heeft ervoor gekozen zich voor het accreditatietraject te laten begeleiden door JCI, omdat de JCI-standaarden zijn ontwikkeld vanuit het oogpunt van de patiënt en de patiëntveiligheid. De labels die de auditinstanties uitreiken, zijn vergelijkbaar met de ISO-normering die binnen het bedrijfsleven geldt.

JCI is wereldwijd actief en is een afdeling van de Joint Commission USA die al 50 jaar bestaat en die ongeveer 90% van de Amerikaanse ziekenhuizen accrediteert. Een JCI-accreditatie geldt voor drie jaar en moet dan hernieuwd worden via een volgende audit.

Bron: OLV – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van