Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

OLV Ziekenhuis bundelt krachten voor de behandeling van slokdarm- en pancreastumoren

Delen

De artsen, de medische raden en de directies van AZ Groeninge Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove en Maria Middelares Gent finaliseerden een reeks voorbereidende gesprekken om samen de diagnose en behandeling van oncologische patiënten te optimaliseren. Sinds enkele maanden werd op regelmatige basis vergaderd rond de problematiek van zeldzame tumoren met complexe diagnose en behandelingsmethoden. Aanleiding waren onder andere rapporten waaruit blijkt dat elk afzonderlijk de drie ziekenhuizen in het verleden zwaar hebben geïnvesteerd in oncologie: hieruit blijkt dat zij behoren tot de groep van 13 ziekenhuizen waar de meeste slokdarm- en pancreastumoren heelkundig werden behandeld. Nog veel meer patiënten werden wegens een te gevorderd stadium eerder palliatief geholpen. Vandaag denken de drie betrokken ziekenhuizen dat door intense samenwerking en versmelting een grote toegevoegde waarde kan worden gecreëerd in de aanpak van alle kankers, en voor deze met complexe behandeling in het bijzonder.
 

Trappenplan

Zo werd voor de aanpak van het slokdarmcarcinoma reeds een volledig te uniformiseren “trappenplan” opgesteld. Dit is een tot in de kleinste details uitgewerkt klinisch pad, uniform voor de drie ziekenhuizen, waarin elke diagnostische en therapeutische stap nauwkeurig wordt beschreven, Ook de psychosociale omkadering en levenskwaliteit worden niet vergeten. De doelstelling is op de drie plaatsen uniform te werken volgens internationale richtlijnen en gevalideerd door externe medische experten.
 
Zo zal bij de diagnose uniform worden gerapporteerd en zullen de bevindingen van pathologisch onderzoek worden uitgewisseld. De chemo- en radiotherapie schema’s worden gelijkgeschakeld, de te gebruiken chemotherapeutica zullen samen worden aangemaakt. Eens de diagnose is gesteld, wordt de patiënt besproken in een “super MOC”. Dit is een multidisciplinaire bespreking van het geval via video-conferencing door de teams van de 3 ziekenhuizen. Op die manier wordt de verdere behandeling gealigneerd. Ook de chirurgische equipes schakelen hun werking gelijk. Uitwisseling van chirurgen. gemeenschappelijke teaching, ervaringsuitwisseling, onderlinge vervanging en klinisch wetenschappelijk werk zijn gepland. Registratie van de gegevens moet leiden tot resultatenanalyse als belangrijk hulpmiddel naar permanente kwaliteitsborging en -verbetering.
 
Zo kan innoverende menselijke en technische knowhow verder worden ontwikkeld. zelfs in een klimaat van afgeslankte middelen in gezondheidszorg. Doelstelling is op die manier voor de patiënt de best mogelijke overlevingskansen te laten samengaan met levenskwaliteit in “zijn” omgeving, zowel geografisch als levensbeschouwelijk.
 

Samenwerking met ziekenhuizen uit omgeving

Niet alleen voor slokdarm- en pancreaspathologie, maar ook voor ovariumcarcinoma, urologische tumoren en hoofd- en halspathologie wordt een plan opgesteld. Ten slotte wordt de deur breed opengesteld naar een samenwerking met de ziekenhuizen uit de onmiddellijke omgeving die deze ziekten minder frequent behandelen om op collegiale wijze een gelijkwaardige aanpak voor elke patiënt te verzekeren.
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie