Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Omgaan met verandering en er positief mee aan de slag gaan.

Delen

Verandering: het uitgangspunt van een geslaagde Acerta Dag van de Social Profit

 
 
Op donderdag 23 februari organiseerde Acerta de 7e Dag van de Social Profit. Een leerrijke dag vol inspiratie, voor en door professionals in de social profit, met het topic Voor de verandering als rode draad. We blikken terug met enkele van de sprekers op het congres.
 
In de voormiddag namen Philippe Bailleur (coach Livingsystems) en Katlyn Colman (algemeen directeur Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen) het woord voor de volledige groep, waarna ze samen met Kristel De Roy van Verso en Ilse Janssens van Emmaüs in de sofa plaatsnamen voor een verdiepend debat. In de namiddag werd tijdens de 6 verschillende workshops onder meer nagegaan hoe je positief kan omgaan met veranderingen en hoe je werknemers aan je organisatie kan binden en volop enthousiasmeren. We staan kort even stil bij 3 sessies: die van Jan Mouton, Tim Vannieuwenhuyse, Stefaan Baeten en Dr. Stephan De Bruyne.
 
Een van de workshops waar speciaal naar uitgekeken werd, was die van Jan Mouton. Als managing consultant en leiderschapsexpert bij Acerta Consult, deelde hij vanuit diverse invalshoeken zijn expertise om een antwoord te bieden op de vraag Hoe kan zorgzaam leidinggeven de verandering binnen uw organisatie ondersteunen? Mouton stoelde zijn sessie op de whitepaper Nieuwe tijden, nieuwe leiders die je hier kan vinden. Want, zo klinkt het, leiderschap is veranderd. “Zorgzame leiders creëren voldoende veiligheid, zodat de voortdurende veranderingen als minder bedreigend worden ervaren. Ze creëren omgevingen waarin de medewerkers niet bezig zijn met overleven, maar met het creëren van toegevoegde waarde. Aandacht voor een goede balans tussen energie en emotionele en mentale belasting is hierbij essentieel. Zo kunnen mensen echt in hun kracht functioneren om de uitdagingen uit de omgeving aan te gaan.”
 
De sessie van Tim Vannieuwenhuyse werd eveneens aandachtig bijgewoond. De voorzitter van Zorgcentrum Sint-Jozef Ieper koos dan ook voor een uitdagende workshop waarin hij analyseerde hoe je de huidige structuur van Raden van Bestuur kan herschikken in positieve zin. Vannieuwenhuyse: “Hoe kan je op een relatief luchtige manier meer structuur en body in de Raad van Bestuur creëren? Meestal heeft de RVB zijn eigen historiek en die is moeilijk te doorbreken. Je moet op zoek gaan naar zaken die iets in beweging kunnen zetten. Dat kunnen ook externe (negatieve) gebeurtenissen zijn, zoals een overlijden of een crisis. Dergelijke gebeurtenissen dienen zich namelijk aan als momenten om de huidige manier van werken, de huidige RVB, in vraag te stellen. Maar dan moet je liefst wel wat voorbereid zijn.”
 
Vannieuwenhuyse spreekt hierbij metaforisch over het verhaal van de lamp, de helikopter en het witte blad. De lamp staat hierbij voor de gebeurtenis die een nieuw licht werpt op de gang van zaken. Maar je moet eigenlijk al voorbereid zijn op die mogelijke kantelmomenten, om niet op snelheid gepakt te worden. Je helikopter moet al draaiende zijn in de hoogte om zo een goed en breed overzicht te hebben en gepast te kunnen reageren. Alleen zo kan je die mogelijk negatieve gebeurtenis ombuigen in een opportuniteit en het aandurven om met een wit blad te beginnen: durven uitgaan van een nieuwe situatie in plaats van krampachtig vast te houden aan de heilige huisjes.
 

Stefaan Baeten
, directeur van PC Sint-Hiëronymus, tekende samen met medisch directeur Dr. Stephan De Bruyne eveneens present. Hun presentatie, die doorspekt was met rake metaforen, illustraties en quotes, ging over de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Die stelt een psychiatrisch centrum namelijk voor boeiende uitdagingen. “Hou niet vast aan zekerheden”, is een van de pleidooien van Stefaan en Stephan. “Durf zekerheden loslaten. En daar mag je je gerust kwetsbaar bij opstellen. Dat leidt tot meer verbondenheid met de mensen uit je omgeving dan wanneer je een leider bent die zich alwetend of afstandelijk gedraagt. Sta ook toe dat je omgeving je uitdaagt of kritiek geeft. Tegenspraak is iets positiefs. Wat ben je ermee als iedereen gemakzuchtig of uit schrik alleen maar ja-knikt op elk idee? Durf! En heb geen schrik om te falen. Wie nooit innoveert of iets nieuws probeert, die zal nooit falen, maar die zal ook nooit boven zichzelf uitstijgen.” De heren hadden het hierbij ook even over value based management. “Natuurlijk is evidence based management erg belangrijk, maar durf van de platgetreden paden af te wijken. Luister net zo goed naar je buikgevoel (of zelfs nog wat meer) als naar je verstand, want meestal is het je buikgevoel dat slimmer is.”
 
Voor een uitgebreidere terugblik, meer informatie of foto’s van de 7e Dag Van de Social Profit, klik hier. Graag tot volgend jaar!
 

Geef een reactie