Typ om te zoeken

Overige

Onderzoekers werken aan snellere en betere diagnose van hart- en vaatziekten

Delen

De Universiteit Hasselt, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Universiteit Maastricht en TSG InnoteQ slaan de handen in elkaar voor een snellere en betere diagnose van hart- en vaatziekten. Het Interreg-project (‘TransTechDiagnostics’) loopt over een periode van drie jaar en wordt mee ondersteund door de Provincie Limburg. Op 12 april stelden de onderzoekers het project voor.

Hart- en vaatziekten zijn in de EU niet alleen doodsoorzaak nummer 1, ze kosten Europa ook 196 miljard euro per jaar. Maar liefst 106 miljard euro daarvan zijn zorgkosten – zoals die voor de diagnose en behandeling van patiënten. “De verwachting is dat, onder meer door de snelle vergrijzing, het aantal patiënten met hart- en vaatziekten ook in onze grensregio verder zal stijgen, met alle financiële en economische gevolgen van dien”, zegt prof. dr. Luc Michiels, verbonden aan het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) van de UHasselt.

Binnen TransTechDiagnostics (een Interreg Vlaanderen/Nederland-project) gaan onderzoekers de uitdaging aan om specifieke laboratoriumopstellingen om te vormen tot diagnostische methodieken die bedrijven, patiënten en de medische sector kunnen gebruiken. Professor Michiels: “Een groot deel van de cardiovasculaire patiënten vertoont in de ontwikkelingsfase nog geen serieuze symptomen en wordt dus ook niet behandeld. Met dergelijke methodieken kan je mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten beter én in een vroeger stadium dan nu het geval is, identificeren en behandelen. Die vorm van gepersonaliseerde geneeskunde zal dus bijkomende gezondheidsschade voor de patiënt voorkomen én de zorgkosten voor individu en maatschappij kunnen verminderen.”

“Onze gezondheidszorg wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen. Daarom zijn biotechnologie en medische technologie binnen het SALK gedefinieerd als speerpunten. Een project als TransTechDiagnostics past hier perfect in”, aldus gedeputeerde van Economie Erik Gerits.

Open innovatie

Met het oog op valorisatie is een belangrijke rol binnen het project weggelegd voor bedrijven. “Dit onderzoek bevindt zich op het kruispunt van nanotechnologie en zorgtoepassingen – net sectoren waarin onze regio internationaal sterk staat en waarin veel jobs omgaan”, zegt prof. dr. Luc Michiels. In het kader van het project worden dan ook middelen vrijgemaakt om regionale bedrijven mee te laten instappen in de ontwikkeling van de nieuwe toepassingen. “Zo maximaliseren we hun betrokkenheid. Bovendien kunnen bedrijven gebruikmaken van de infrastructuur en expertise in de kenniscentra.”

Binnen dat open-innovatienetwerk zullen ook workshops georganiseerd worden door en tussen partners en bedrijven. Gedeputeerde Erik Gerits: “De grensoverschrijdende Vlaams-Nederlandse samenwerking heeft in het verleden steeds bijgedragen aan het succes en schaalvoordeel van diverse projecten. Bovendien versterken we de internationale positie van de regio in de lifesciencescluster Eindhoven-Leuven-Luik-Maastricht-Aken-Hasselt.”

Niet alleen de gezondheidszorg, patiënten en bedrijven zullen overigens de vruchten kunnen plukken van TransTechDiagnostics. “Dit onderzoeksproject biedt ook studenten en onderzoekers uit de regio een unieke kans om onder meer technologische knowhow op te doen of te versterken”, aldus de onderzoekers.

Financiering

Het totale budget van het onderzoeksproject van de UHasselt, VITO, Universiteit Maastricht (lead partner) en TSG InnoteQ ligt op 3.160.000 euro, waarvan de helft wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast kent de Provincie Limburg een cofinanciering van 200.000 euro toe aan de UHasselt.

Bron: UHasselt / Eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van