Typ om te zoeken

HR

Onduidelijkheid over uitvoering Woonzorgdecreet

Delen
Vandaag vragen de rusthuisdirecties zich onder meer af hoe het zit met de programmeringsruimte op 1 januari 2010. Inderdaad en logisch, want een erkenning blijft alleen mogelijk indien een woonzorgvoorziening past in de programmering. Zoals al aangegeven in een vorige bijdrage in Actual Care, werd de leeftijd voor de programmering in het Woonzorgdecreet verhoogd van 60 naar 65 jaar. Uit een becijfering leidt dit voor de woonzorgcentra tot een vermindering van ruim 3500 woongelegenheden. Gevolg: een stad als Antwerpen zou om en bij de 250 woongelegenheden moeten missen.

Zijn er nog zekerheden?

We hebben nog een andere bedenking over het zogenaamde besluit betreffende de programmering, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling van woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers. In dat besluit wordt onder meer verwezen naar het kwaliteitshandboek en, wat onderstreept wordt, de zelfevaluatie. Een eerste zelfevaluatie dient voor het eerst uiterlijk op 1 januari 2012, te worden uitgevoerd. Nu vandaag (nog even en 2010 is begonnen…) weet niemand hoe, met welke middelen, de zelfevaluatie inhoudelijk zal gebeuren.

Hier en daar bestaan er gelukkig nog zekerheden, hoewel? De benaming ‘rusthuis’ wordt vervangen door het woord ‘woonzorgcentrum’, in één woord geschreven en dus niet meer met verbindingsteken tussen ‘woon’ en ‘zorg’. Daardoor worden de samenwerking met en de wisselwerkingen tussen de thuiszorg en de residentiële ouderenzorg bevestigd. Hoe de subsidiëring van deze samenwerking wordt geregeld en gefinancierd, is dan weer een andere vraag.

Ook dit lijkt belangrijk: ‘bejaarden’ worden in de regelgeving ‘ouderen’ genoemd.

Geef een reactie