Typ om te zoeken

Legal

Onjuist bedrag op factuur: moet u dit betalen?

Delen

Het “protesteren van een factuur”

De algemene regel voor handelaars is dat indien zij een toegestuurde factuur niet protesteren binnen een korte termijn, er wordt vanuit gegaan dat zij zich akkoord verklaren met de factuur. Niet reageren is dus akkoord gaan!
De handelaar die niet akkoord gaat met zijn ontvangen factuur, moet zo spoedig mogelijk reageren. Hij doet dit best met een aangetekende brief waarin de bepalingen vermeld worden waarmee hij zich niet kan verzoenen. Het is wel belangrijk om alle elementen waarmee de handelaar niet akkoord gaat in deze brief te omschrijven: doet hij dit niet dan kan er vanuit gegaan worden dat hij met de andere niet vermelde bepalingen wel akkoord gaat.
Het betwisten dient binnen een “redelijke termijn” te gebeuren. Wat nu precies bedoeld wordt met redelijke termijn, wordt overgelaten aan de rechters. In het algemeen wordt een factuur geprotesteerd binnen een termijn van 8 dagen. Het is mogelijk dat in de algemene verkoopsvoorwaarden van de leverancier bepaald wordt binnen welke termijn een factuur dient geprotesteerd te worden.

Is de factuur niet betalen een goede oplossing?

Zeker niet! Merkt men dat een leverancier of een verkoper te veel heeft aangerekend, dan maakt men hem daar best attent op zoals hierboven werd aangehaald. Zet uiteen waar de fout zit en betaal datgene dat u correct lijkt. Betaalt u helemaal niets en schuift u zijn factuur aan de kant, dan kan men u wanbetaling ten laste leggen en dan bent u nog verder van huis!

Wat indien u met een klant/particulier te maken hebt?

Ook gewone particulieren kunnen een factuur ontvangen waarvan blijkt dat het aangerekende bedrag niet klopt. Ook deze particulier/klant is er toe gehouden om deze factuur te protesteren en de verkoper/leverancier attent te maken op zijn fout. Protesteert hij de factuur niet binnen een korte termijn (deze termijn staat aangehaald in de algemene verkoopsvoorwaarden), dan wordt er aangenomen dat de particulier/klant akkoord is met de factuur en moet hij deze ook betalen!
Ook hij doet er dan goed aan om de leverancier/verkoper te melden waar de fout zit en de betaling door te voeren van wat hem correct lijkt. Deze particuliere klant heeft ook niet het recht om de factuur niet te betalen!

Besluit

We kunnen hier dus concluderen dat indien u een factuur ontvangt die niet correct is, u deze zo snel mogelijk moet protesteren. Alleen dan kunt u het gedeelte waarmee u niet akkoord gaat negeren en alleen betalen wat u correct lijkt.
www.solangetastenoye.be

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie