Typ om te zoeken

Facility Woonzorgcentra

Op bezoek bij Residentie Ghistelle

Delen
Op een meeting met de bewoners en vertegenwoordigers van Z-plus en Televic, respectievelijk de zorgcentrale en de ontwikkelaar van oproepsystemen, wordt uitgelegd wat er zal gebeuren als de residenten een oproep maken.

Het is een zonnige, frisse lentedag in het West-Vlaamse Gistel. Vandaag wordt de werking van het Televic oproepsysteem uitgelegd aan de bewoners. Residentie Ghistelle is een kleinschalig en gezellige nieuwbouw waarin 7 ruime, erkende assistentiewoningen werden gebouwd. Er is vooral interesse naar wat er allemaal achter de schermen gebeurt als de bewoners hulp nodig hebben. “Onze groep heeft dat wel eens nodig zodat ze zich allemaal nog meer op hun gemak voelen.” vertelt Dieter Goethals, bouwheer en zaakvoerder van Edima Invest.

De aspecten ‘onze groep’ en ‘op hun gemak voelen’ wekt interesse op om te luisteren en te kijken hoe oproepsystemen in het ‘echte leven’ gebruikt worden door de bewoners zelf. Op een meeting met de bewoners en vertegenwoordigers van Z-Plus, die optreedt als zorgcentrale, en Televic, ontwikkelaar van het gebruikte oproepsysteem, wordt heel wat duidelijk.

“Als ik op dat knopje druk dat ik aan mijn hals draag, ga ik dan mee moeten met de ambulance en gaan ze mij dan wel tegen wil en dank in de kliniek zetten ?” – Albert, 95 jaar en ex-piloot

Taart en koffie

In de gemeenschappelijke ruimte wordt iedereen verwelkomd door Evelyne, Dieter en de geur van koffie en taartjes. De bewoners komen samen binnen, al babbelend en lachend, en het is al gauw duidelijk dat het een hechte bende is die elkaar kent en die echt samenwonen. Dieter vergelijkt het  met ‘op kot zitten’ en daar lijkt het inderdaad een stuk op in Ghistelle.

Dieter Goethals en zijn echtgenote Evelyne Grauwet, zaakvoerder van VZW WoonAssist, begroeten  de bewoners op een vriendschappelijke en familiale manier. Er wordt kennis gemaakt met Doris, Victoire, Gina, Michel, Mauricette, Didier, Alex, Marleen en last but not least Albert. Deze laatste wordt door de groep ‘the Godfather’ genoemd. Albert is een welbespraakte 95-jarige, zeer kranige man die zijn mening maar al te graag uit. Hij vertelt direct over zijn jaren als piloot en de vele mooie en zware momenten in zijn leven.

Julie maakt wegwijs

Julie Wyffels beheert vanuit Z-Plus de projecten van Edima. Ze vertelt aan de bewoners wat er zal gebeuren als ze op de ‘rode knoppen’ drukken die, volgens de normen, geplaatst zijn in de flats.  Er zijn ook mobiele knoppen voorzien voor iedere bewoner. Z-Plus is hier de zorgcentrale. Elke oproep die gelanceerd wordt vanuit het Televic interAxio oproepsysteem in de flats, gaat via een beveiligde en gevalideerde Viedome verbinding naar het call center van Z-Plus. Binnen luttele seconden krijgt de bewoner, via de interAxio kamerterminal in de flat een stem te horen van een collega van Z-plus die vriendelijk vraagt wat er aan de hand is. Z-Plus evalueert de situatie tijdens deze communicatie en beslist wat er gedaan wordt. Dit gaat van de woonassistent opbellen over het contacteren van een mantelzorger of het dispatchen van een verpleegkundige die maximum 30 minuten later ter plaatse is. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen moeten de hulpdiensten worden opgeroepen.

Het dragen van de draadloze oproepknop zorgt bij geen enkele bewoner voor een gevoel van onbehagen.

Geruststelling

Het wegwijsverhaal van Julie stelt heel duidelijk iedereen gerust. Verschillende bewoners vertellen hun ervaringen met het Televic bakje aan de muur. De bewoners begrijpen zeer goed wat de mensen van Z-plus vertellen. Er is niemand bang om een oproep te maken wanneer ze vinden dat het nodig is. Schijnbaar heeft iedereen al bewust of onbewust een oproep gelanceerd de laatste maanden. Iedereen vertelde dat ze direct een vriendelijke en geruststellende stem hoorden.

Geen vrees voor technologie

De bewoners vertellen dat ze het appreciëren dat ze kunnen zien wie aan de voordeur staat. Hierdoor voelen ze zich heel veilig. De videofoon en deurbel is volledig geïntegreerd in het interAxio touchscreen. Zo krijgt de bewoner een duidelijk beeld van de bezoeker en kan hij een duidelijke en luide spraak-communicatie opzetten.  Met 1 touch kan de deur geopend worden. Het feit dat alles in 1 toestel is geïntegreerd komt voor iedereen als een plus omdat het hun veel duidelijkheid biedt.  Samen hebben de bewoners een WhatsApp-groepje opgezet en ‘sharen’ dingen. Er wordt ook met tablets en PC’s gewerkt.  Het publiek van deze assistentiewoningen heeft vrij vlot de beschikbare technologie in hun ‘nieuwe leven’ geïntergreerd.

Edima invest koos voor Televic healthcare omwille van de integraties en doordat Televic hun 70 jaar ervaring in zorgtechnologie ook vertaald hebben naar assistentiewoningen. Het design van de interAxio kamermodule vindt zijn weg in het interieur maar het is ook duidelijk een professioneel zorgtoestel.

Kiezen voor zorg met een hart

Het valt op dat bijna iedereen in de gezellige gemeenschappelijke ruimte de draadloze oproepknop bij zich heeft.  Dit wordt totaal niet als stigmatiserend aanzien. Alle bewoners zitten in andere situaties en toch vertrouwt iedereen direct op het systeem. De vraag waarom iedereen gekozen heeft voor een flat in Residentie Ghistelle resulteert in een rumoerig antwoord. Een koppel was tijdens een wandelingetje in de straat zomaar binnensprongen om eens een kijkje te nemen tijdens een infonamiddag. Ze geraakten direct overtuigd, en dat terwijl ze totaal niet op zoek waren. Er waren echter ook verhalen waarbij een recente beroerte, een minder-valide zoon en het feit dat alleen wonen niet meer mogelijk was, resulteerden in een noodzaak om te verhuizen. Eigenlijk hadden ze allemaal ergens besloten dat het veiliger was om in een omgeving te gaan wonen waar iedereen onderling voor elkaar zorgt. En waar Evelyne, die duidelijk door iedereen graag gezien wordt, zeer toegankelijk is voor alle vragen waardoor iedereen zich zeer snel thuis is gaan voelen.

De zaakvoerder wou niet experimenteren met allerhande onbekende en onbewezen verhalen of producten. Hij koos pertinent voor Televic omwille van de duurzaamheid en vooral bedrijfszekerheid. “Ik wil alleen het beste en veiligste voor mijn mensen”, klonk het.

Hemel op aarde

Albert, the godfather, krijgt het laatste woord: “Eigenlijk ben ik een beetje in een hemel op aarde terechtgekomen bij Dieter en Evelyne.” Dat doet deze 2 mensen duidelijk blozen.

Televic Healthcare solutions ontwikkelt en produceert al meer dan 70 jaar kwalitatieve verpleegoproepsystemen. Meer dan 1000 zorginstellingen in België alleen al maken gebruik van één van hun oproepplatformen. Ze zijn bekend bij het grote publiek door hun aanwezigheid in ziekenhuizen met hun oproepperen en ‘lampen boven de deur’. Maar ze bieden veel meer aan dan die in het oog springende toestelletjes. Met hun totaaloplossing van oproep, alarmserver, ICT, Wifi en mobiele toestellen, nemen ze de verantwoordelijkheid op over de volledige alarmflow. Hierbij wordt een ondersteuning van 24/7 gegarandeerd.
Meer info op www.televic-healthcare.com of mail voor directe vragen over hun IT-oplossingen naar [email protected] Uiteraard zijn hun innovaties te volgen op Facebook en Instagram.

Geef een reactie