Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

Opening van een Geriatrische dienst in Ziekenhuis en Kraamkliniek Sint-Elisabeth in Namen

Delen

De wetgever toont welke weg we moeten volgen dankzij het recente besluit dat in maart in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd en dat het “geriatrisch zorgplan” vaststelt dat bij het Ziekenhuis en Kraamkliniek Sint-Elisabeth geleidelijk werd geïmplementeerd vanaf 1 juni 2014. Er werd een ervaren zorgteam aangeworven, waarvan de eerste opdracht erin bestond om eerst een ziekenhuiseenheid van 24 bedden te openen en te beheren, en pas daarna de andere punten van het geriatrisch zorgplan te implementeren: interne liaison, geriatrisch dagziekenhuis, geriatrische consultatie en externe liaison.

Geriatrie, een “jonge” specialiteit

In de jaren ’80 kon er uit de statistieken worden afgeleid dat de opnameduur duidelijk boven het gemiddelde lag bij patiënten die 75 jaar zijn of ouder. Deze duur bedroeg immers 45 dagen. Om deze duur terug te dringen, werd een specifiek zorgtraject voor deze bevolkingsgroep op poten gezet sinds 1986. Dat traject heeft later nog het voorwerp uitgemaakt van een aantal opeenvolgende aanpassingen en zal later uitgroeien tot “het geriatrisch zorgplan”. In twintig jaar tijd is de gemiddelde opnameduur teruggebracht naar minder dan 20 dagen. Bedoeling hiervan is om senioren op een multidisciplinaire manier te omkaderen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. Daarbij worden de diagnostische en therapeutische methodes toegepast die eigen zijn aan de ziekte die een ziekenhuisopname gerechtvaardigd heeft.
 
Het “profiel van de geriatrische patiënt” wordt eveneens omschreven, namelijk een 75-plusser die aan verschillende ziekten lijdt en die het risico op een functionele achteruitgang vertoont. In 2004 werden pilootprojecten georganiseerd in een honderdtal ziekenhuizen om beter de behoeften in kaart te kunnen brengen van deze patiëntenpopulatie die steeds in aantal blijft toenemen. In 2007 werd de specialiteit geriatrie officieel erkend en een kandidaat in de geriatrie moet nu 6 jaar specialisatie volgen nadat hij zijn diploma geneeskunde behaald heeft. Het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2014 stelt ten slotte een einde aan deze overgangsperiode en publiceert de regels van het geriatrisch zorgplan die geïmplementeerd moeten worden in elke erkende geriatrische dienst. Om erkend te worden dient een geriatrische dienst aan verschillende voorwaarden te voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn een bezetting van minstens 90%, een gemiddelde patiëntenleeftijd boven de 75 jaar, het organiseren van multidisciplinaire vergaderingen met een medische, verpleegkundige en paramedische omkadering die het mogelijk maakt om de afhankelijkheid van de patiënten, die een pluridisciplinaire aanpak vereisen (logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, maatschappelijk werkers, psychologen, diëtisten, enz.), te evalueren en te bestrijden. De bedoeling van dit globaal zorgplan is om de zorgen te optimaliseren aan de hand van verschillende evaluatieschalen om op die manier de opnameduur en het aantal nieuwe opnames te verminderen, want deze cijfers zijn erg hoog in deze bevolkingsgroep als de juiste maatregelen niet werden genomen tijdens de ziekenhuisopname. Het pluridisciplinair team is een echt team van deskundigen met een geriatrisch profiel.
 
 
 

Tags:

Geef een reactie