Typ om te zoeken

ICT

Orange ondersteunt digitale transformatie in de zorg

Delen

De digitalisering zorgt in heel wat sectoren voor een flinke stap voorwaartsOok de gezondheidssector ontdekt hier steeds meer de voordelen van. Het implementeren van IT-toepassingen in de zorg is echter niet vanzelfsprekend. Zo stelt dWereldgezondheidsorganisatie vast dat de invoering van het elektronisch patiëntendossier onder andere door een gebrekkige IT en connectiviteit belemmerd wordt. Maar dat is niet alles: er zijn nog heel wat andere factoren die de zorgsector voor een grote digitale uitdaging plaatsen.  

Met het Health & Caredienstenpakket wil Orange een antwoord bieden op die uitdagingen. Het pakket bevat een brede waaier aan ICT-oplossingen om klanten uit de gezondheidssector te ondersteunen. Zo kunnen zij zich kunnen focussen op wat echt belangrijk is: de zorg voor hun patiënten.  

Overvloed aan data 

Een eerste uitdaging binnen de gezondheidssector is de toename aan data. In 2020 zullen er ongeveer 50 keer meer gegevens geregistreerd worden dan in 2012. Deze stijging zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om alle nodige gegevens overal makkelijk toegankelijk te maken voor de betrokken zorgverleners: dokters, zorginstellingen, specialisten, thuisverpleegkundigen … Een cruciaal aspect waarmee verder rekening gehouden moet worden, is veiligheid. Onder geen enkel beding mag gevoelige patiënteninformatie bij onbevoegde personen terechtkomen. Het doel is dus niet alleen optimale toegankelijkheid, maar ook optimale beveiliging. 

Orange heeft een aantal oplossingen in huis die een antwoord bieden op deze dubbele uitdaging. Corporate Internet biedt Orange-klanten een gegarandeerde bandbreedte en een optimale beveiliging. Daarnaast kunnen ze met Security Solutions Packages van Orange hun eigen beveiligingsregels en netwerkbeleid bepalen. Ook voor mobiel werken reikt Orange verschillende oplossingen aan: dankzij Business Everywhere hebben klanten overal toegang tot mobiel internet en met Pocket Hotspot 4G kunnen ze een wifihotspot creëren. Ten slotte kunnen ze met IP VPN Everywhere een eigen privénetwerk creëren dat toegankelijk is via smartphone, tablet of laptop. Een ideale oplossing voor de thuisverplegingssector dus.  

Focus op efficiëntie 

Een tweede uitdaging is de combinatie van een stijgende zorgdruk en de dalende beschikbaarheid van personeel. Deze combinatie verplicht zorgorganisaties om zo efficiënt mogelijk te werken. Alleen zo kan er voldoende tijd en focus aan alle patiënten besteed worden 

Een grotere efficiëntie gaat in veel gevallen hand in hand met optimaliseringen in IT en connectiviteit. Er zijn immers heel wat digitale tools en processen beschikbaar om de communicatie en coördinatie binnen een team van zorgkundigen zo vlot mogelijk te laten verlopenDankzij Fixed Mobile Unification (FMU) van Orange kunnen bijvoorbeeld alle mobiele telefoons in één telefooncentrale geïntegreerd worden. Dure DECT-toestellen kunnen zo vervangen worden door goedkopere mobiele toestellenBovendien krijgt elke beller met dit systeem al bij het eerste telefoontje de juiste persoon aan de lijn. Het Orange-netwerk biedt standaard een goed bereik en er zijn verschillende oplossingen om in sterk geïsoleerde gebouwen het signaal te versterken. 

Hoge verwachtingen 

Digitalisering heeft ook een impact op de houding van de patiënten. Patiënten hebben tegenwoordig steeds hogere verwachtingen voor hun zorgomgeving en de bijhorende dienstverlening. Om aan deze verwachtingen te voldoenkan de zorgsector rekenen op de oplossingen van Orange. Met Enterprise Messaging worden patiënten via sms herinnerd aan hun afspraak en vermijden ze zo de kosten van een no showDe smart parking-oplossing helpt patiënten en bezoekers dan weer om sneller een parkeerplaats in de buurt van de zorginstelling te vinden.  

Niet enkel patiënten hebben steeds hogere verwachtingen, dit is ook het geval voor werknemers in de zorgsector. Een smartphone met abonnement kan in dit kader een mooi extralegaal voordeel zijn om personeel aan te trekken en te behouden. Orange biedt bedrijven vouchers waarmee de medewerker zelf zijn toestel kan uitkiezen. Ook voor het beheer van al die toestellen heeft Orange een oplossing in huis: Mobile Device Management (MDM). Dankzij MDM kunnen bedrijven die klant zijn bij Orange alle toestellen uit hun vloot van op een afstand eenvoudig en snel beheren. Bovendien hebben ze de controle over de kosten helemaal zelf in handen.  

Voortdurende vernieuwing 

De wetenschap staat niet stil en de introductie van nieuwe technologieën zorgt voor extra nieuwe ontwikkelingen in de zorgsectorZo ontstaan er bijvoorbeeld e-healthtoepassingen met sensoren waarmee zorgbehoevenden in hun eigen omgeving kunnen opgevolgd worden. Ook de opkomst van artificiële intelligentie en big data bieden kansen om de kwaliteit van de zorg ingrijpend te verbeteren.  

Daarnaast zorgt de toenemende specialisatie in de sector voor de ontwikkeling van specifieke apparatuur, zoals bijvoorbeeld de operatierobot. Het blijkt echter dat het voor veel zorgverstrekkers niet haalbaar is om op de hoogte te blijven van alle nieuwe toepassingen. Als antwoord op dit probleem, heeft Orange een team gespecialiseerde accountmanagers samengesteld. Zij volgen alle ontwikkelingen op en gaan steeds op zoek naar de juiste oplossing voor elke zorginstelling. Daarnaast werkt Orange ook samen met een brede groep van partners met uiteenlopende expertise. Samen met deze partners kunnen digitale tools ontwikkeld worden die volledig voldoen aan de noden van een zorginstelling.  

In de kijker: het Magician Project 

Orange streeft ernaar om baanbrekend onderzoek in de gezondheidssector te ondersteunen. Samen met ID Lab Antwerp en Imec wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het ‘Magician Project’. 

Het doel van het Magician Project is om NB-IoT (NarrowBand Internet of Things) van Orange te gebruiken om innovatieve IoT-toepassingen te implementeren in de zorgsector en dat met ijzersterke garanties op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid en energieverbruik. Vertrekpunt is het NB-IoTnetwerk van Orange. Dit netwerk maakt het mogelijk om toestellen met het Internet of Things te verbinden. Omdat de NB-IoT-verbinding weinig energie verbruikt, wordt de batterij niet zwaar belast. Daarnaast is het signaal van NB-IoT zo sterk dat het tot overal in een gebouw kan doordringen, zelfs tot in de kelder.  

Concreet wordt er gewerkt aan een alarming wearable. De gebruiker kan alarm slaan door een knop op de wearable in te drukken. In noodsituaties is het mogelijk om te communiceren met de patiënt. Ook kunnen er diagnostische gegevens, zoals de hartslag, geregistreerd worden. De alarming wearable’ laat mensen toe om langer onafhankelijk in hun eigen omgeving te wonen en biedt dus een mooi antwoord op een reële nood in de gezondheidssector.  

Meer info over de oplossingen van Orange vindt u op business.orange.be 

Geef een reactie