Typ om te zoeken

HR

Perceptiemeting werken in de zorg: jongeren willen in een team werken

Delen

“Weinig of geen gegevens zijn echter beschikbaar over deze perceptie. Welke perceptie hebben jongeren over het werken in de zorg? Meteen lag de weg open voor een uitdagend onderzoek die zorgambassadeurs en het werkveld moeten toelaten meer gerichte initiatieven te organiseren en een efficiënte communicatie te borgen.”

Perceptie van zorgambassadeurs

“De enquête peilt naar de leeftijd, het geslacht, de opleiding, het opleidingsjaar en de achtergrond van waaruit de enquête werd ingevuld (leerkracht/leerling). Vervolgens duidt men aan op een 11-puntschaal in welke mate men graag zou werken als: verpleegkundige in een ziekenhuis, kinderbegeleider in een kinderdagverblijf, verzorgende in de thuiszorg en zorgkundige in een woon-en zorgcentrum. Voor elk van de bovenstaande vragen wordt tenslotte de perceptie bevraagd die men heeft over de bovenstaande beroepen. Deze perceptie wordt gescoord op een 11-puntschaal en zoomt in op de volgen items: afwisseling, uitdaging, werken in team, werken met computers en toestellen, van heel nabij zijn bij mensen, met mensen moeten kunnen omgaan, handig zijn, in goede conditie zijn, noodzaak aan bijscholing, zelfstandig kunnen werken, combinatie met gezinsleven, waardering voor de job, betaling, promotiemogelijkheden en werkzekerheid. Parallel liep er een onderzoek naar de verwachte perceptie van zorgambassadeurs. Uiteindelijk vulden 627 personen de enquêtes in, hiervan waren er 20% jongens en 80% meisjes.  De steekproef werd ingevuld door 87% leerlingen en 13% leerkrachten.

Een kleine bloemlezing uit de enquête

  • Teamwork is een heel belangrijke voorwaarde bij jongeren om een job graag te doen.
  • Werkzekerheid is bij heel veel knelpuntberoepen bij jongeren niet gekend, eerder integendeel.
  • Jongeren denken dat er in heel veel zorgjobs geen uitdaging of afwisseling zit.
  • Een derde van de jongeren uit het laatste jaar middelbaar onderwijs heeft geen idee over de jobinhoud van heel veel zorgjobs.
  • Over betaling en opleiding zijn er heel veel misverstanden.
    Voor meer info:  [email protected]

 

Tags:

Geef een reactie