Typ om te zoeken

ICT In the spotlight Ziekenhuizen

Pilootproject in Sint-Trudo rond val- en dwaalpreventie is primeur in de ziekenhuiswereld

Delen

Door middel van digitale technieken van BlooLoc (Corda Campus Hasselt) en BXO Solutions gaan we onmiddellijk kunnen registreren wanneer een patiënt ten val komt of wanneer iemand buiten een vooraf gedefinieerde “veilige zone” treedt.

Sint-Trudo Ziekenhuis stelt al jaren alles in het werk om de patiënt zo veilig mogelijk te laten verblijven én het veiligheidsgevoel voor de patiënt zo hoog mogelijk te houden. “In dit pilootproject participeren is voor ons een unieke kans. Door de nieuwste technologische oplossingen effectief in te schakelen, willen we het op dit moment hoogst haalbare niveau op vlak van val- en dwaalpreventie aan onze patiënten aanbieden”, stelt Peter De Bruyne, directeur ICT in Sint-Trudo.

“De verpleegkundigen krijgen dankzij deze technologie de mogelijkheid om de patiënt continu op te volgen. Dat moet hun werk vergemakkelijken en hen én de patiënt een geruster gevoel geven in het hele zorg- en verpleegproces”, vult Danny Van Tiggelen aan, directeur patiëntenzorg.

Het systeem dat BlooLoc, BXO Solutions en Sint-Trudo in dit pilootproject zullen testen, wordt in de loop van oktober in gebruik genomen, bovenop de bestaande alarmsystemen.

Hoe gaat het in zijn werk?

De patiënten die in het onderzoek worden meegenomen, krijgen een tracker in de vorm van een polsbandje met drukknop, waarmee ze de verpleegkundige kunnen oproepen. Deze tracker bepaalt ook hun positie, net zoals bij een GPS-systeem, maar nu binnenin het ziekenhuis. Zo kunnen we bij patiënten met een bepaald risicoprofiel (bv mensen die mogelijk verward zijn), een veilige zone instellen. Dat kan de afdeling, of zelfs de kamer zijn waar zij verblijven. Komt die patiënt uit die bepaalde zone, dan zal er een alarmsignaal verstuurd worden naar de dichtstbijzijnde verpleegkundige.

Deze oproep komt binnen op de smartphone van de verpleegkundige met de Pager applicatie van BXO Solutions. In de app bekijkt het verplegend personeel welke patiënt de veilige zone verlaat, waar hij precies is, welke verpleegkundige op welk moment bij de patiënt is en duidt aan wanneer de oproep afgehandeld is. “Met de app wordt vermeden dat er 2 verpleegkundigen op éénzelfde oproep zullen reageren en de afhandeling kan ter plaatste gebeuren zonder dat er heen en weer moet worden gelopen naar de kamer. Op die manier zorgen we ervoor dat het verplegend personeel nog minder belast wordt met onnodige fysieke beweging”, aldus Marnix Haesen van BXO Solutions.

Hierop kan nog een extra laagje intelligentie geplaatst worden. Dit alarmsysteem koppelen we aan veiligheidscamera’s. Is de patiënt in een openbare ruimte of gang wanneer de alarmknop wordt ingedrukt, kan een specifieke camera geactiveerd worden om de situatie nog beter in te schatten. Hier bestaat al langer technologie voor, maar nu gaan we nog een stap verder.

De polsband kan ook verdachte bewegingen detecteren zoals een val. Het systeem meet wanneer een arm van normale hoogte naar de vloer gaat in combinatie met een trilling of een schok en geeft dan automatisch een alarm aan het verplegend personeel. “De combinatie van deze technologieën is helemaal nieuw wereldwijd. Met dit pilootproject in Sint-Trudo verwachten we op korte tijd het systeem nog meer op scherp te stellen en te verfijnen door de kans op ‘vals-positieve meldingen’ zo laag mogelijk te maken”, aldus Dirk Callaerts, CEO BlooLoc.

De testfase van dit pilootproject zal drie maanden duren. “Dat zal ons een heel goed idee geven van de meerwaarde van deze technologie in de verbetering van het veiligheidsgevoel en de effectieve veiligheid van onze patiënten. De verwachtingen zijn alvast hoog!”, besluit Danny Van Tiggelen, directeur patiëntenzorg in Sint-Trudo.

Naast dit pilootproject zal de technologie ook uitgerold worden in het ziekenhuis voor een reeds gekendere toepassing, namelijk om via de yooBee app als indoor navigatie te fungeren voor bezoekers of patiënten.

Geef een reactie