Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Portugese verpleegkundigen in UVC Brugmann: win-winsituatie voor alle partijen.

Delen

“De meeste Belgische ziekenhuis kampen met een tekort aan verpleegkundigen, maar de situatie op de Brusselse arbeidsmarkt is extra precair. Jaarlijks studeren een 400-tal verpleegkundigen af in het Brusselse, maar dat is ontoereikend om de behoeften van de verschillende ziekenhuizen te dekken. Daarnaast slagen wij er heel moeilijk in om Vlaamse verpleegkundigen aan te trekken onder meer omwille van de toegankelijkheid en de mobiliteit in hoofdstad en de dure huisvesting. Als aanvulling op het vaste personeel doen wij daarom ook een beroep op uitzendkrachten, maar in een bepaalde periode bedroeg hun aantal 10% van het totaal aantal medewerkers. Dat was geen gezonde situatie ook al omdat uitzendkrachten nauwelijks vertrouwd zijn met onze ziekenhuisomgeving.”
Weinig kansen in thuismarkt
“Brussel is een multiculturele stad met werknemers uit de meest uiteenlopende landen, de cultuur om met buitenlandse mensen te werken is haast vanzelfsprekend. Het verhaal van buitenlandse medewerkers startte bij ons al in 2006 met het aantrekken van een aantal Roemeense verpleegkundigen maar dat was eerlijk gezegd geen succesverhaal. Een jaar later trokken we een aantal Libanese  verpleegkundigen aan en dit tot volle tevredenheid van beide partijen. Vorig jaar zijn we dan gestart met het selecteren en aanwerven van 20-tal Portugese verpleegkundigen, voornamelijk afkomstig uit Lissabon en Porto. Pas afgestudeerd is de kans minimaal op een job in een Portugees ziekenhuis. Vaak gaan de verpleegkundigen – noodgedwongen – aan de slag in de horeca of schoonmaaksector. Heel wat jongeren grijpen evenwel hun kans om elders in Europa op hun niveau te werken. De 20 Portugese verpleegkundigen – zowel mannen als vrouwen – hadden allemaal een masteropleiding en waren zeer gemotiveerd om bij ons te komen werken. De selectie en aanwerving gebeurde zowel ter plaatse als van hieruit waarbij we via skype communiceerden met de kandidaten. Voor alle duidelijkheid: alle buitenlandse werknemers zijn hier aan de slag onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en met gelijke kansen op promotie als het overige personeel.”
Intensief taalbad
“Brugmann Ziekenhuis beschikt over een 40-tal verpleegafdelingen met uiteenlopende tekorten aan verpleegkundigen vooral op de afdelingen OK, oncologie, geriatrie en heelkunde. De Portugese verpleegkundigen kregen eerst een algemene opleiding en daarna filterden wij welke voorkeur ze hadden voor een bepaalde afdeling. Eén van de belangrijkste leerpunten is de taal. Hiervoor volgden ze gedurende drie maanden een intensief taalbad Frans. Bij het examen nadien moesten ze minimaal 80% behalen om te slagen. In een volgende fase zullen ze Nederlandse les krijgen onder leiding van een taalteam.”
Heimwee naar de zee
“De Portugese verpleegkundigen integreren vlot in Brussel. Ze zwermen uit over de stad, zoeken aansluiting bij de Portugese gemeenschap, een aantal heeft hier al een vriend of vriendin gevonden. Van heimwee is er slechts af en toe sprake, vooral de zee wordt nog al eens gemist. Zoals gezegd: een doorgedreven begeleiding staat centraal, in een eerste fase zowel op het vlak van huisvesting als administratie. Waar het kan zoeken wij mee naar betaalbare huisvesting wat echter niet evident is in Brussel. Daarnaast zorgen wij ervoor dat zij alle kansen krijgen op het vlak van bijscholing en vorming. Naast externe opleiding organiseren wij ook interne vorming op het vlak van competenties en persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkelingstrajecten faciliteren het werkproces van de medewerkers. Het is nu nog te vroeg om al een balans te maken over het ‘rendement’ maar wij zijn ieder geval zeer tevreden over hun inzet, enthousiasme en leergierigheid. Een aantal onder hen bezit zeker potentie om verder door te groeien binnen ons ziekenhuis.”
Ethische regels volgen
“Om het beeld compleet te maken: het succesvolle verhaal van de eerste twintig Portugese verpleegkundigen werkt als een magneet voor andere landgenoten want ondertussen zijn nog een 20-tal andere Portugezen bij ons aan de slag. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat tewerkstelling van buitenlandse verpleegkundigen een meerwaarde kan betekenen voor alle partijen, op voorwaarde dat er op een ethische manier wordt omgegaan met alle arbeidsvoorwaarden en spelregels. Talenten met doorzettingsvermogen – uit België of elders – hebben bij ons alle kans van slagen,” besluit Karin Keppens.

Geef een reactie