Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Positivisme helpt kankerpatiënten

Delen

Uit de resultaten blijkt dat kankerpatiënten bij wie ook een depressie wordt vastgesteld, 39% meer kans hebben om te overlijden. Wel is het niet duidelijk wat er het eerst was: de kanker of de depressie. De onderzoekers gaan er wel prat op dat met deze resultaten het verband tussen kanker en geestelijke gezondheid bewezen is, iets waar tal van mantelzorgers en artsen al langer van overtuigd waren.

In ons land besteden hulpverleners al langer aandacht aan dit fenomeen. Zo krijgen kankerpatiënten de kans onder meer aan relaxatie en meditatie te doen en kunnen ze zich uitleven in schilderen en dansen. Op die manier worden ze geholpen om de toekomst rooskleurig tegemoet te zien, zelfs al zijn de vooruitzichten in eerste instantie niet zo gunstig.

Geef een reactie