Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Preventie noodzakelijk in algemeen ziekenhuisbeleid

Delen
Via functioneringsgesprekken kan het ziekenhuis peilen naar de mate waarin het personeel zich al dan niet veilig voelt. Ook alle aspecten van sociale veiligheid moeten vervat zitten in het personeelsbeleid. Daarnaast moet het financieel beleid rekening houden met maatregelen op vlak van preventie en veiligheid, gezien deze vaak toch een bepaalde kost met zich meebrengen.

 

Via een beveiligingsbeleid moet iedere instelling op een systematische en doeltreffende manier aandacht besteden aan sociale veiligheid, gegoten in de vorm van een beveiligingsbeleidsplan. Dat kan worden uitgewerkt aan de hand van een aantal criteria: de aanwezigheid van onveiligheidsgevoelens, het daadwerkelijke slachtofferschap, de wensen van het personeel, enzovoort.

 

Zo kunnen de verantwoordelijken komen tot een duidelijk en samenhangend geheel van maatregelen met lange termijndoelstelling en inzicht krijgen in de risico’s en de problemen die zich in het ziekenhuis voordoen.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie