Typ om te zoeken

Legal

Problemen bij de afwerking van uw kantoor!

Delen

De “speciale” aansprakelijkheid van een aannemer-specialist wordt meestal aanzien als een “resultaatsverbintenis”. Dit betekent dat de aannemer zich ertoe verbindt om een bepaald resultaat te bekomen met de uitvoering van zijn werkzaamheden. In de praktijk worden alle feiten en omstandigheden nagegaan, alsook het contract afgesloten met de specialist, om na te gaan of de vakman aansprakelijk is voor bepaalde mankementen. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat een specialist beschikt over de nodige vakkennis aangaande zijn specialiteit.
In het algemeen wordt aangenomen dat een specialist-vakman gehouden is tot een “weigeringsplicht”, wat inhoudt dat hij moet weigeren het werk uit te voeren indien blijkt dat het ontwerp verkeerd is of indien de concrete vereisten om het werk uit te voeren nog niet uitgevoerd werden. Anderzijds moet de specialist ook andere oplossingen voorstellen of andere mogelijkheden voorstellen indien dit nodig blijkt te zijn. Bij het niet naleven van deze principes door de vakman-specialist, zal er in de praktijk door de rechter moeten geoordeeld worden of de specialist aansprakelijk kan zijn voor het slecht uitvoeren van zijn taak. Hoe dit gebeurt illustreren we aan de hand van een praktijkgeval.
Een praktijkvoorbeeld
Wim is directeur van een rustoord en laat een volledig nieuw gebouw optrekken om zijn rustoord in onder te brengen. Hij kiest voor een gebouw met veel licht en dus laat hij zoveel mogelijk glas installeren. Eens de kantoren van zijn personeel en zijn eigen kantoor in gebruik worden genomen, ondervinden hijzelf en zijn werknemers een verschrikkelijk snerpend geluid. Daar er op die manier niet kan gewerkt worden, beslist Wim om het saldo van de factuur voor het leveren en plaatsen van deze glazen ramen niet te betalen: hij wenst dat er eerst iets gedaan wordt aan deze geluidshinder! De firma René, die het glas leverde en plaatste, gaat hier niet mee akkoord en stapt naar de rechter. De firma René eist de betaling van de factuur en stelt dat hij geen enkele schuld treft aan het snerpend geluid van het glas (wat door een deskundige werd bevestigd).
In eerste aanleg beslist de rechter dat de vordering van de firma René gegrond is: hij leverde, plaatste en factureerde de beglazing zodat deze factuur door Wim moet betaald worden. Maar…anderzijds stelt de rechter dat de firma René een specialist is inzake beglazing en hij dan ook Wim had moeten inlichten omtrent de problemen die konden ontstaan door de glassoort die er hier zou gebruikt worden. De rechter acht hier de aannemer specialist (de firma René) voor ¾ aansprakelijk en de architect voor 1/4! De rechter legt de helft van de vergoeding voor beter glas ( 3.100 €) ten laste van de aannemer en de architect. Daarnaast legt de rechter ook nog een vergoeding op van 1.250 € wegens de geluidshinder die Wim moest ondergaan. Ook van dit bedrag moet de firma René ¾ voor haar rekening nemen!
De firma René laat het hier niet bij en gaat in hoger beroep. Hier beslist de rechter dat de firma René geen enkele fout heeft gemaakt die in oorzakelijk verband staat met de geluidshinder die Wim ondervond. Alleen een samenloop van omstandigheden heeft deze hinder veroorzaakt. De rechter beslist dat bedrijfsleider Wim ertoe gehouden is de factuur van de firma René te betalen en dat hij zelf moet instaan voor de gevolgen van de geluidshinder!

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie