Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Raf Mertens nieuwe directeur van KCE

Delen

Raf Mertens (53) is arts epidemioloog en maakte als vertegenwoordiger van het Intermutualistisch Agentschap al deel uit van de Raad van Bestuur van het KCE. Hij is ook vice-voorzitter van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie. Mertens wil het onderzoeksteam van KCE de nodige ondersteuning bieden en ervoor zorgen dat de researchactiviteiten in optimale omstandigheden kunnen verlopen.

“Kritische geest”

“Ik zal het roer zeker niet drastisch omgooien, maar erover waken dat we ons hoge kwaliteitsniveau kunnen behouden. Wij zijn streng voor de studies die wij via onze onderzoeken beoordelen en moeten dezelfde kritische geest ook hanteren voor onze eigen werking.”

Mertens wil dat de wetenschappelijke studies van het KCE voeling houden met de realiteit, en dus niet uit een ivoren toren worden gemaakt. “Uiteraard kunnen niet alle resultaten van onze adviezen worden geïmplementeerd in het besluitvormingsproces van de beleidsmakers, maar we zijn tevreden als onze rapporten kunnen aanzetten tot dialoog en discussie.”

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg werd in 2003 opgericht en voert sinds 2004 wetenschappelijke studies uit om de overheid bij te staan in haar beslissingen over gezondheidszorg en ziekteverzekering.

Geef een reactie