Typ om te zoeken

Overige

Rauwe abrikozenpitten kunnen giftig zijn

Delen

De FOD Volksgezondheid raadt aan om geen rauwe abrikozenpitten, gemalen rauwe abrikozenpitten of rauwe bittere amandelen te eten. De meeste van die producten bevatten amygdalin, een natuurlijke stof die tijdens het eten in het giftige blauwzuur of cyanide wordt omgezet. Blauwzuur veroorzaakt onder meer hoofdpijn en duizeligheid maar kan in extreme gevallen dodelijk zijn.

 Wetenschappelijk opinie over rauwe abrikozenpitten

De voorbije jaren zijn in de EU verschillende mensen onmiddellijk ziek geworden nadat ze rauwe abrikozenpitten of poeder van abrikozenpitten hadden gegeten. Daarom heeft de Europese Commissie aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) gevraagd om de gezondheidsrisico’s van (poeder van) rauwe abrikozenpitten in kaart te brengen.

EFSA kwam tot de conclusie dat, afhankelijk van de soort en van de grootte, zelfs één pit al giftig voor een volwassene kan zijn. Voor kinderen is dat natuurlijk nog minder. Sommige abrikozenpitten bevatten minder amygdalin, maar u kunt onmogelijk het onderscheid tussen de veilige en schadelijke soorten maken.

Ook bittere amandelen bevatten veel amygdalin en kunnen dus een acute vergiftiging veroorzaken. Het gaat niet om de gewone, zoete soort die in de meeste voedingswinkels te vinden is, noch om de bewerkte amandelen die in de ingrediëntenlijst van voedingsmiddelen staan.

Zogenaamde superfoods

Rauwe abrikozenpitten, maar ook poeder en olie op basis van de pitten, worden de laatste jaren bedrieglijk aangeprezen als zogenaamde “superfoods” of als wondermiddel tegen kanker. De schadelijke stof amygdalin krijgt zelfs het etiket van de onbestaande vitamine B17 opgeplakt. Nochtans zijn de beweerde eigenschappen van rauwe abrikozenpitten nooit bewezen. Het omgekeerde klopt wel: de producten kunnen uw gezondheid ernstig schaden. Niet in het minst omdat u volgens de gebruiksaanwijzing vaak grote hoeveelheden moet consumeren, soms tot tientallen pitten per dag.

Wat te doen bij acute vergiftiging

Als na het eten van rauwe abrikozenpitten of bittere amandelen onmiddellijk acute gezondheidsproblemen ondervonden worden, moet zo snel mogelijk contact opgenomen worden met het Antigifcentrum via 070/245.245.

Voorzorgsmaatregel

De FOD Volksgezondheid lanceert de oproep om geen rauwe abrikozenpitten of bittere amandelen te eten uit voorzorg, in afwachting van Europese maatregelen.

Bron: FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu / Eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van