Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

Ronde tafel: Parkings in ziekenhuizen

Delen

 

Parkeergarages: onderdeel van een ziekenhuiservaring

Hoewel het niet geldt als hun corebusiness realiseren ziekenhuizen zich dat een parking een element is van hun dienstverlening. Het niveau hiervan moet dan ook even hoog liggen als alle andere services. Een parking is bijgevolg een businessunit die met de juiste operationele tools dient gemanaged te worden. Omdat bezoekers zich nog al eens in een stresssituatie bevinden moet een parkeergarage vooral rust uitstralen: een overkill aan begeleidende verkeersborden, pijlen en bewegwijzering zorgt alleen maar voor verwarring.

Boven- of ondergronds?

De keuze waar een parkeergarage gebouwd zal worden, is grotendeels locatiegebonden. Sommige ziekenhuizen beschikken over voldoende ruimte om een buitenparking aan te leggen, anderen zijn gedwongen om ondergronds te bouwen. Daarnaast spelen ook de stedenbouwkundige eisen een cruciale rol. Voorts moet een ziekenhuis vanzelfsprekend rekening houden met het kostenpakket: een bovengrondse parkeerplaats kost tussen circa 7.500 à 10.000 euro, een ondergrondse parkeerplaats loopt al gauw op tot 18.000 euro. Heel wat ziekenhuizen opteren daarom voor een bovengronds parkeerproject. De standaardafmetingen van parkeerplaatsen zijn 2,50m breedte x 5,0m lengte.

Beheer en exploitatie: in eigen handen of outsourcen

Voor de bouw, beheer en exploitatie behoren uiteenlopende formules tot de mogelijkheden: concessies, leasing, investeren met diverse partijen, recht van opstal, enz. Het komt er voor ziekenhuizen op aan om zo creatief mogelijk tewerk te gaan. De financiering met eigen middelen en met subsidies van VIPA staan onder druk, mede ook door de onzekerheid over de overheveling van de zorgbudgetten van het federale naar het gewestelijke niveau. Het ontwerpen en het bouwen van een parkeergarage vormt overigens enkel het begin van een project. Nadien worden uitbaters pas echt geconfronteerd met het beheer en de continuïteit van de installaties. Voor sommige ziekenhuizen is een parkeergarage een voorname bron van inkomsten. Vaak echter hebben ziekenhuizen die het beheer en de exploitatie in eigen handen houden een slecht zicht op de reële en/of verborgen kosten: defecte slagbomen, problemen met klanten, falen van toestellen en materialen, onderhoudskosten aan gebouwen, enz. Alle kosten moeten worden opgeteld om een reëel zicht te krijgen op de rendabiliteit. Soft- en hardware vormen het hart van het parkeerbeheersysteem. Parkeergarages worden steeds meer uitgerust met technisch hoogstaande materialen en toestellen. Bij aankoop hiervan moet de betrouwbaarheid en duurzaamheid primeren op de kostprijs.

Aandacht voor architecturaal ontwerp

Een ziekenhuis ontwerpen is geen exacte wetenschap, elke situatie is anders. Het is sowieso noodzakelijk om alle verkeersstromen grondig te bestuderen bij de berekening van de capaciteit. Parkings worden vaak stiefmoederlijk behandeld door architecten, nog te vaak primeren louter de esthetische aspecten in het ontwerp. Daardoor wordt ook al eens gezondigd tegen elementaire details die in de operationele fase problemen kunnen opleveren. Een klassiek voorbeeld hiervan is een te smalle inrit van een parking waardoor een bottleneck kan ontstaan. Een aantrekkelijk parking is er één met grote overspanningen zonder al te veel hoeken of obstakels. Kleuren spelen eveneens een cruciale rol: blauw straalt een positieve sfeer uit, ook geel behoort tot de favoriete kleurtinten. Verschillende kleuren op de diverse verdiepingen dragen dan weer bij tot herkenbaarheid. Ook een duidelijke scheiding tussen de voetgangerszone en de parkeerplaatsen bevordert het veiligheidsgevoel. Voorts draagt een frisse geur bij tot een aangename parkeerervaring. Wat betreft de verlichting wordt LED steeds meer de standaard, hoewel sommige ziekenhuizen nog afgeschrikt worden door de hoge aanschaf- en onderhoudskosten.

Fietsverkeer wordt belangrijker

Een belangrijk deel van het aantal parkeerplaatsen wordt doorgaans ingenomen door de eigen medewerkers, die op onregelmatige uren aan de slag zijn. Naast patiënten en “gewone” bezoekers maken ook vaak derden bezoekers gebruik van parkeergarages van ziekenhuizen. Steeds meer ziekenhuizen moedigen medewerkers aan om te fietsen. Het gebruik van de elektrische fiets zorgt daarbij voor een aanzienlijke stijging van het aantal fietsparkeerplaatsen. In Nederland is parkeren voor medewerkers niet gratis, de tarieven zijn afhankelijk van de woon-werk afstand. Tot bijvoorbeeld een bepaalde afstand – vaak 10 kilometer – is het niet mogelijk, of alleen tegen een duurder tarief, om te parkeren. Werknemers met een grotere afstand tot het ziekenhuis betalen bij onze noorderburen een lager parkeertarief. In Nederland is hiervoor een sociaal draagvlak, het invoeren van een dergelijk betalingssysteem lijkt bij ons niet evident.

Een veilige omgeving creëren

Bezoekers moeten zich volledig op hun gemak voelen in een parkeergarage. Afhankelijk van de omgeving zijn diverse beveiligingsniveaus van toepassing. Camerabewaking is sowieso een must. Nummerplaatherkenning draagt ook bij tot veiligheid en is een handig instrument als hulp bij afwikkeling van ongevallen. Nummerplaatherkenning geldt bij abonnees meteen als een identificatie. Ook een adequate verlichting – van “basic” tot “vandalismeproof” – is noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de slagbomen waarvan uiteenlopende types beschikbaar zijn. Ondanks verregaande beveiligingsmaatregelen vinden er toch regelmatig – voornamelijk kleine – ongevallen plaats in parkeergarages. Ziekenhuizen communiceren hier vanzelfsprekend liever niet over. Naast veiligheid wensen gebruikers ook een vlotte afwikkeling. “Snelle” slagbomen die op minder dan 1 seconde openen zorgen in combinatie met nummerplaatherkenning voor tijdswinst bij het in- en uitrijden. Voor wat de betaling betreft hanteren ziekenhuizen verschillende formules: munten, biljetten, kaarten, jetons, betalen met de smartphone, enz. Zelfs het in- en uitrijden van een parking met bankkaart is mogelijk dankzij de nieuwe regels omtrent bankkaartbetalingen zonder pincode.
 

Quotes:

Wim Teurlinckx, Automatic Systems: “Kwalitatief hoogstaande obstakels (slagbomen) die aangepast zijn aan de specifieke vereisten van de locatie en toepassing, vragen een loyale partner die meedenkt met de eindgebruiker en deze ook bijstaat met de juiste raad. Het is dan ook zeer belangrijk om van bij de start beroep te doen op een uitstekende expertise terzake; Automatic Systems kan zich hiervoor baseren op bijna 50 jaar ervaring en dit wereldwijd. De praktijk leert ook dat besparen in het begin op een degelijke slagboom al snel resulteert in een vroegtijdige vervanging en dus vaak ook een onvoorziene meeruitgave binnen de 5 jaar. Duurzaamheid heeft een prijs maar op langere tijd loont dit ongetwijfeld de moeite. Het klantenbestand van Automatic Systems en de tevredenheid van onze klanten zijn daarvan het sprekende bewijs.“
 

Patrick Ingelbinck, Apcoa Parking Belgium :

“Net zoals de bloemist, broodjesbar en/of krantenwinkel zelfstandige uitbaters zijn binnen de muren van de kliniek, vormt ook de parking en het verwachte comfort voor de bezoekers een essentieel onderdeel van het ziekenhuisbezoek. De parking is het eerste en laatste wat men ervaart tijdens het bezoek, en het is dan ook de taak en verantwoordelijkheid van een specialist om zowel het comfort als de correcte producten en services aan te bieden aan de diverse gebruikersgroepen”
Serge Smets, WPS Belgium: “Smart – Reliable – Future Proof, zijn samen met flexibiliteit kenmerken van een systeem dat uitermate geschikt is voor toepassing in de zorgsector. WPS Parking Systems is meer dan een leverancier. We stellen ons op als partner en gaan samen met u de meest klantvriendelijke samenstelling van het systeem bepalen. Binnen de zorgsector vraagt dat om veel gevoel bij, en knowhow van, de omgeving waar het systeem zal worden geïmplementeerd. WPS Parking Systems heeft inmiddels al op grote schaal bewezen dat zij in deze zeer gevoelige en complexe omgeving de juiste oplossing kan bieden.”
Mathieu Massart, AZ Sint-Lucas: “Nog voor ik in AZ Sint-Lucas in Gent startte, was ik bekend met de parkeerdruk rond het ziekenhuis. Als patiënt kun je die extra stress bij je eerste bezoek en erna best missen. Het bouwen van een parkeertoren die gemakkelijk toegankelijk is voor patiënten, bezoekers, medewerkers en artsen was dan ook van strategisch belang. Vermits deze parkeergelegenheid ook de toegangspoort vormt voor het ziekenhuis, vonden we de architecturale waarde een belangrijk gunningscriterium voor dit project. Dankzij de goede samenwerking met de stadsdiensten, architecten, studiebureau, aannemer en onze eigen diensten hopen we binnenkort patiënten te ontvangen in een moderne infrastructuur waar we fier op mogen zijn.”
 
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie