Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Samen structureel zoeken naar daadwerkelijke gezondheidswinst voor hartpatiënten

Delen

Dokter Frank Provenier, diensthoofd Cardiologie AZ Maria Middelares Gent: “CardioQare is een initiatief waarbij hartcentra actief samenwerken om de cardiale patiënten systematisch het best haalbare medische resultaat en de best haalbare levenskwaliteit te bieden. Deze hartcentra engageren zich in een proces van voortdurende kwaliteitsverbetering en -borging. De deelnemende hartcentra zijn die van het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove, AZ Maria Middelares Gent, AZ Groeninge Kortrijk en AZ Damiaan in Oostende. Ze steunen hiervoor op drie pijlers: (a) het aanwenden van klinische data als instrument om kwaliteitsverbetering te realiseren, (b) het uitwisselen van medische expertise, en (c) een gezamenlijke investering in innovatieve behandelingen en wetenschappelijk onderzoek.
Dokter Marc Vanderheyden, diensthoofd Cardiologie OLV Ziekenhuis: “Hartcentra die zich bij cardioQare aansluiten, nemen ook het engagement om systematisch voor al hun cardiale patiënten een prospectieve meting van resultaatsindicatoren uit te voeren. Zij engageren zich ook om de resultaten van deze metingen onderling te delen voor een jaarlijkse benchmarkingoefening. Daaruit kunnen dan ‘best practices’ worden geïdentificeerd, die vervolgens aan alle deelnemende hartcentra worden aangereikt. Zo kunnen we concrete projecten ontwikkelen waarmee we systematisch méér gezondheidswinst voor onze hartpatiënten kunnen realiseren.”
 

Geef een reactie