Typ om te zoeken

HR

Samenwerking E17-netwerk versterkt

Delen

De overheid stimuleert ziekenhuizen tot samenwerking via netwerken. Zo kunnen ziekenhuizen efficiënter gebruik maken van de middelen. Met de steeds evoluerende beleidscontext – die een antwoord moet bieden op de vergrijzing en chronische zorgnoden – is dergelijke samenwerking nodig. Tegelijkertijd verwachten goed geïnformeerde patiënten de beste zorg en dus terecht toegang tot hoogtechnologische en doeltreffende behandelwijzen en innovatieve geneesmiddelen. Om op die verschillende vragen van overheid en patiënten in te spelen, willen AZ Groeninge en AZ Maria Middelares hun bestaande samenwerking intensifiëren en tegelijkertijd het E17-netwerk verder uitbouwen.

AZ Groeninge en AZ Maria Middelares werken al jaren structureel samen voor de behandeling van patiënten met hartlijden. Zij beschikken daarvoor sinds meer dan acht jaar over een door de Vlaamse Gemeenschap verleende erkenning voor het zorgprogramma cardiale pathologie (hartkatheterisatie en cardiochirurgie). Daarnaast ondertekenden de twee ziekenhuizen op 15 juli 2015 met het OLV van Lourdesziekenhuis uit Waregem de netwerkovereenkomst E17. Op die manier geeft het netwerk concreet vorm aan de ambitie om via onderlinge samenwerking kwaliteitsvolle en regionaal verankerde zorg te blijven aanbieden.

AZ Groeninge en AZ Maria Middelares zijn binnen het E17-netwerk tot de conclusie gekomen dat zij naast cardiologie ook best structureel samenwerken inzake diagnostiek en de behandeling van oncologische aandoeningen. De concrete modaliteiten worden momenteel verder uitgewerkt in overleg met de betrokken diensten. Het is trouwens ook de bedoeling dat die aanpak de bestaande oncologische samenwerking tussen het OLV van Lourdesziekenhuis en AZ Groeninge verder versterkt. Zo zou er binnen een ziekenhuisnetwerk voor de ruime regio tussen Gent, Waregem en Kortrijk een mooi complementair aanbod ontstaan waarbij zowel AZ Maria Middelares als AZ Groeninge een hoogtechnologisch platform aanbieden in respectievelijk cardiologische en oncologische expertzorg en dat ten dienste stellen van alle partners in het netwerk. Op die manier worden bestaande infrastructuur en expertise beter gevaloriseerd en spelen de netwerkziekenhuizen in op de nieuwe politieke beleidsvisies.

Het is evident dat de ziekenhuizen uit het E17-netwerk blijven investeren in hun bestaande samenwerkingsverbanden en dat ze de goede afspraken met de derdelijnscentra en universitaire instituten, in het bijzonder met UZ Gent en UZ Leuven, willen verderzetten zonder de eigenheid en autonomie van de partners binnen het netwerk te verloochenen. Vanuit die optiek is de grootste ambitie om samen toegankelijke en kwalitatieve zorg te blijven bieden voor alle patiënten uit de ruime regio tussen Gent, Waregem en Kortrijk.

Bron: AZ Groeninge / Eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van