Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Sanitair, hygiëne en duurzaamheid in de zorgsector

Delen

Naar aanleiding van dit studiemoment rond Sanitair, hygiëne en duurzaamheid in de zorgsector ging Professor A. Schuermans, U.Z. Leuven dieper in op het thema ‘Water in het ziekenhuis: toepassing en geassocieerde risico’s’.
 
Water in het ziekenhuis is een vaak miskend risico. De toepassingen van water zijn uiteenlopend: als ‘hotelfunctie’ bij zieken, voor medische en technische toepassingen, als gadgets zoals sierfonteinen, watergordijnen, aquariums,… De problemen rond water verhogen de risico’s op infecties. De kans op infectie hangt af van het type patiënt, kiemen, temperaturen, architectuur en installatie, en het gebruik van nieuwe technologie. Overdrachtswegen van kiemen afkomstig uit water betreffen onder meer ingestie en aspiratie, contact, druppels en aërosols.
 

Inzetten op preventie

Het is de taak van ziekenhuizen om maximaal in te zetten op preventie. Naast het inspelen op bewustzijn en gedrag liggen er opportuniteiten op architectonisch en onderhoudstechnisch vlak. Het betreft daarbij de keuze van de materialen (BBT), het onderhoud van systemen en temperatuurbeheersing. Voorts zijn er preventiemogelijkheden op het vlak van ontsmetting en controle van filters op de eindpunten. Kwaliteitscontroles zijn enkel nuttig via steekproeven.
 

Hygiënische sanitaire installaties

Luc Mouton, Senior-Projectleider Aquadomo TMVW, sprak over: “Hygiënische sanitaire installaties: een zorg in de zorgsector?’ Een zorginstelling moet de kwaliteit aan het tappunt garanderen. Deze kwaliteit is afhankelijk van een reeks maatregelen: de keuze tussen put- of drinkwater; de opbouw van de installatie; de materiaalkeuze van leidingen, toestellen, kraanwerk; onderhoud; audits. Daarnaast dient men rekening te houden met wetgevingen. Water bestemd voor menselijke consumptie vergt een aantal verplichtingen voor de waterleverancier zoals de controle van de kwaliteit op het tappunt. Hierbij geldt een meldingsplicht aan Volksgezondheid. Vanuit Belgaqua worden bovendien technische voorschriften opgelegd voor nieuwe installaties. Keuringen zijn zowel verplicht bij nieuwe installaties als bij aanpassingen van een installatie. Voor wat betreft de legionellawetgeving is desinfectie noodzakelijk bij nieuwe installaties en moet de materiaalkeuze gemaakt worden volgens de nieuwe normering. Om het beeld compleet te maken: vanuit het ARAB dient de werknemer beschermd te worden tegen biologische argentia. In dat kader passen verplichte wateranalyses en is preventie noodzakelijk.
 

Ontwerpen van waterinstallaties

Bij het ontwerpen van waterinstallaties is het plaatsen van terugstroombeveiligingen verplicht, zijn wanverbindingen niet toegelaten en dient een stagnering van distributiewater vermeden te worden door KW en WW leidingen gescheiden te houden. Indien dit onmogelijk is moet goede isolatie voorzien worden. Daarnaast moeten waterbuffers en waterbehandeling steeds in koude ruimtes geplaatst worden.
 

Reinigen van sanitaire installaties

Reinigen van sanitaire installaties is noodzakelijk: water is immers een voedingsmiddel waarvan de kwaliteit daalt onder invloed van vervuilende omgevingsfactoren. Om die reden moeten metalen leidingen beschermd worden tegen corrosie. Voorts moet vervuiling van het binnenoppervlak van de onderdelen van drinkwaterinstallaties vermeden worden. Reiniging kan plaatsvinden via het spoelen met water of een lucht-watermengsel. Spoelen wordt uitgevoerd zo snel mogelijk na de installatie en de drukproef en vlak voor de ingebruikname. De koude- en warmwaterleidingen worden apart gespoeld en het drinkwater wordt gefilterd. Spoelen is voldoende voor de meeste installaties. Voor openbare instellingen waar zieke of sterk verzwakte personen verzorgd worden geldt de volgende reinigingsprocedure: spoelen – desinfectie – spoelen na desinfectie – controle van de drinkwaterkwaliteit.
 

Waterverbruik in ziekenhuizen

Frank Desmet, Sales Manager bij Delabie Benelux, toonde ten slotte aan de hand van diverse thema’s aan dat Delabie beschikt over kwaliteitsvolle kranen en toebehoren voor zorginstellingen. Deze sluiten perfect aan bij de bovengenoemde noden in zorginstellingen: waterbesparende maatregelen; ontwikkeling van bacteriën in de kranen beheren; het gebruik van warm water beveiligen; toegankelijkheid en autonomie.
 

Ontwikkeling van bacteriën te beperken

De besmetting van de kranen met Pseudomonas aeruginosas gebeurt voornamelijk aan het einde, dus aan de uitloop en de uitgang van de kraan. Daarom is het belangrijk dat dit deel van de kraan de nodige aandacht krijgt om de ontwikkeling van bacteriën te beperken. Delabie biedt daarvoor specifieke kranen aan die preventieve, of indien nodig curatieve, handelingen mogelijk maken.
 

Hoog waterverbruik in ziekenhuizen

  • 300 tot 450 liter per dag per patiënt
  • De prijs van water stijgt: 3,20 euro m³ koud water
  • Protocollen voor het wassen van handen is aangewezen
  • Sensibilisering voor het milieu is noodzakelijk

 
 
De studiedag Sanitair, hygiëne en duurzaamheid in de zorgsector werd georganiseerd door de VTDV (www.vtdv.be)
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie