Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

SDP Era: personeelsplanning en tijdregistratie in één systeem

Delen

“Wat betreft de personeelsplanning is er sprake van een toenemende complexiteit. Steeds meer werknemers worden tewerkgesteld in een variabel uurrooster waarbij voor de meesten rekening gehouden moet worden met individueel aangepaste werkafspraken. Daarnaast gelden regels rond sociale wetgeving, feest- en vakantiedagen, afwezigheden, enz. Bij het opmaken van de planning spelen tal van elementen een rol: beschikbaarheid van werknemers, verschillende kwalificaties, minimumbezetting, enz. Hulp bij het opmaken van een complexe planning is dus geen luxe.”

Personeelsplanning als basis

“Met SDP Era krijgen organisaties zowel de personeelsplanning als de tijdregistratie in één pakket. De personeelsplanning vormt steeds de basis. De personeelsplanning wordt opgemaakt op basis van het arbeidscontract van iedere individuele werknemer. Elementen daarvan zijn onder meer de jobtime, afwezigheids- en vergoedingsrechten. Dit alles wordt uitgedrukt in waarden/saldi. Op afdelingsniveau worden de behoeften en wensen ingevuld, rekening houdend met de regelgeving omtrent maximale arbeidsduur, overloonprincipes, voltijdse en deeltijdse jobs, enz. De theorie van de uurroosterplanning wordt vervolgens afgetoetst in de tijdregistratie waarbij afwijkingen automatisch verwerkt worden. In SDP Era bepaalt u zelf met welke terugkerende jaar-, maand-, week- en dagindelingen wordt gewerkt. Ondertussen installeerden wij al meer dan 200 SDP Era systemen in diverse zorgorganisaties.”

Virtuele klok

“Met de optionele virtuele klok krijgt de werknemer – op het werk of indien gewenst zelfs van thuis – een duidelijk zicht op zijn/haar tellers en saldi. De medewerkers op de personeelsdienst worden zo verlost van de steeds weerkerende vragen naar overuren, vakantiedagen en saldi. Het aanvragen van afwezigheden, planningswijzigingen en bijzondere prestaties verloopt ook via deze module. Alles wordt met enkele klikken in plaats van allerhande aanvraagdocumenten verwerkt, zonder dat er overbodige administratie aan te pas komt,” besluit Bart Brys. SDP biedt met de Era-applicaties een volledige ondersteuning aan zowel de openbare als zorgsector.
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie