Typ om te zoeken

HR In the spotlight

“Studenten verpleegkunde krijgen hier les”

Delen

Vzw Werken Glorieux is net als andere zorginstellingen voortdurend op zoek naar medewerkers. Troeven zijn de grote betrokkenheid van alle medewerkers, en de ligging. Onze regio is filevrij en het grensgebied vormt een uitdaging. Er wordt veel aandacht besteed aan het welzijn van onze werknemers.

Vzw Werken Glorieux in Ronse heeft zowat 1.200 medewerkers, met artsen erbij zijn dat er 1.300. De organisatie richt zich op drie clusters. Er is Gezondheidszorg met onder meer het ziekenhuis, daarnaast Ouderenzorg met woon- en zorgcentra, serviceflats en als 3eKind- en Jeugdzorg (kinderopvang, CKG en CAR). “We hebben vooral vacatures voor verpleegkundigen, ICT’ers, medewerkers schoonmaak en administratieve krachten zoals voor aankoop, boekhouding en de consultaties. Een aantal diensten zijn gecentraliseerd en werken voor de hele groep, zoals bijvoorbeeld finance, ICT en HR”, zegt Isabel Van De Velde, HR Manager van vzw Glorieux. Om geschikte kandidaten te vinden wordt een dedicated recruiter ingezet. Ook employer branding is belangrijk.

Samenwerking met onderwijs

“We ondernemen verschillende initiatieven om geschikte kandidaten te vinden, zoals campagnes op Facebook en publicaties in allerlei magazines. Sinds kort loopt er een nauwe samenwerking met de verpleegschool IVV Sint-Vincentius in Oudenaarde. We werkten een concept uit waarbij leren en werken samengaan. Wie de opleiding verpleegkunde studeert, volgt ook lessen en stages op de campus van onze vzw. De lessen worden gegeven door docenten van IVV. Het slaat aan, studenten vinden de combinatie van werken en studeren op een concrete campus een meerwaarde. Daarmee bereiken we mensen die al aan het werk zijn en zich willen omscholen”, zegt Isabel Van De Velde. Onlangs was er een event om mensen warm te maken voor het nieuwe instapmoment in september. Isabel Van De Velde haalt aan dat het aantal inschrijvingen voor de opleiding verpleegkundige dit jaar is gedaald. Als oorzaak kan aangegeven worden dat ook het cijfer werkzoekenden is gedaald. Hierdoor zijn er dus minder geïnteresseerden die zich wensen om te scholen tot verpleegkundige. Het speelt ook een rol dat de bacheloropleiding opgetrokken is naar vier jaar. “Desalniettemin creëert dit een opportuniteit voor ons alsook voor de studenten doordat er veel stagemomenten geboden worden. Het zijn stages die een belangrijk moment vormen voor de studenten om optimaal kennis te maken met onze teams. Om die reden zetten wij vanuit HR maximaal in op een sterk stagebeleid. Zo organiseren we sinds kort een interactief event waarbij de laatste jaar studenten verpleegkunde worden uitgenodigd voor een ontbijtsessie. Tijdens deze sessie geeft onze directie een voordracht over hoe kwaliteit en warme zorg hand in hand kunnen gaan. Op die manier maken ze kennis met onze waarden en visie.”

Geen files

Het is voor vzw Werken Glorieux ook een zoektocht om artsen en paramedici zoals kinesitherapeuten te vinden. “We kunnen sinds enkele jaren geneesheer-specialisten in opleiding aantrekken. Dat aantal zien we gestaag groeien. Onze ligging in de Vlaamse Ardennen is een meerwaarde. We zien ook dat ICT’ers die in de hoofdsteden werken, naar Ronse afzakken omdat ze liever regionaal werken. Nog een pluspunt is dat je onmiddellijk ziet wat je implementeert. ICT’ers maken hier de brug tussen de werkvloer en de softwarepakketten. Er is voeling met de projecten die worden uitgerold. Het engagement is tevens groter door de maatschappelijke meerwaarde die zij kunnen bieden binnen de organisatie. Wij werken mét mensen vóór mensen.”

Grensregio

Ronse ligt in het zuiden van Oost-Vlaanderen, niet ver van de grens met Wallonië en dat heeft een impact op het rekruteren. “Onze patiëntengroep bestaat uit 45% Franstaligen. Onze voertaal is Nederlands, maar het is mooi meegenomen als de medewerkers een woordje Frans kennen en bereid zijn om het aan te leren op de werkvloer. Ze komen terecht in een taalbad en ervaring leert dat het Frans vlot wordt opgepikt. Een basiskennis is dus wel een vereiste, ook voor de schoonmaakmedewerkers. Als een Franstalige patiënt aangeeft dat hij zich niet goed voelt, dan moet iemand die de kamer poetst, voldoende notie van de taal hebben om de boodschap te interpreteren en snel te handelen. We werven dan ook medewerkers van over de taalgrens.”

Beleidsontwikkeling

Vzw Werken Glorieux zet in op de retentie van het personeel. Dat zit vervat in de beleidsdoelstellingen. “Retentie staat voor ons voorop. Belangrijk zijn het aantrekken en ontwikkelen van het personeel. Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs en dus de belangrijke schakel in ons retentiebeleid, denk maar aan talent- en leiderschapsontwikkeling. Welzijn is het tweede grote thema. Een derde aspect is eerder intern, dat houdt in dat we streven naar een optimalisatie van de HR-werking.” Op het vlak van vorming zet de organisatie in op e-learning en praktijklessen zoals brandpreventie.

Work-life en welzijn

Het onderlinge contact tussen medewerkers van de diverse afdelingen is groot, waardoor de sfeer gemoedelijk is. “Dat betekent niet dat het niet stressvol is. Als medewerker van de zorg of een ondersteunde dienst, komt er veel verandering op je af. Maar dat wilt niet zeggen dat we als organisatie afwachtend zullen toekijken. Om hierop in te spelen, zet vzw Werken Glorieux sterk in op het welzijn van medewerkers. Dit jaar staat de work-life balance hoog op onze agenda. We werken momenteel hard aan alles wat met welzijn te maken heeft binnen onze vzw. Het streefdoel is dat onze medewerkers langer en gezond aan de slag blijven. We bereiden een aantal projecten voor, zoals sportactiviteiten en workshops rond voeding, seminaries rond veerkracht enz. Mentale veerkracht is een belangrijke uitdaging, maar ook leiderschap”, zegt Isabel Van De Velde. Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het herkennen van signalen wanneer medewerkers het moeilijk krijgen en in het ondersteuning bieden in dergelijke situaties. “Voor ons is dat heel belangrijk, ook in de toekomst. Leidinggevenden moeten inhoudelijk hun vak goed kennen, maar ook people management willen we uitdiepen. De zorgsector is een emotioneel zwaar beroep en onderzoek toont aan dat dergelijke beroepen in relatie staan met burn-out. We willen hulp toereiken om goed om te gaan met verandering. Het is als organisatie onze maatschappelijke rol om leidinggevenden en medewerkers hierin te begeleiden en ondersteunen.”

Geef een reactie