Typ om te zoeken

Ziekenhuizen

Taallessen bij IRIS: creatieve aanpak versterkt de inhoud

Delen

“Directies en medewerkers van de Brusselse ziekenhuizen ervaren dat meertaligheid alleen maar voordelen biedt in de communicatie met patiënten. Vandaar dat onze taalcursussen massaal in trek zijn. Acht medewerkers bij IRIS zijn actief met het opzetten en begeleiden van deze taallessen. De organisatie is een intensieve activiteit die een permanente investering vergt. Met uiteenlopende acties – artikels, wedstrijden, video’s, week van de meertaligheid,… – zorgen we voor een constante aandacht. Onze taalcursussen Nederlands zijn bestemd voor de medewerkers van vijf ziekenhuizen, verdeeld over 11 sites. In 2006 zijn we gestart met het project ‘Nederlands op maat van de spoeddiensten’. Deelnemers volgen deze cursus tijdens de werkuren gedurende twee à drie jaar. De focus ligt op de praktijk. In eerste instantie was de cursus verplicht maar daar zijn we vanaf gestapt, alles draait tenslotte om motivatie. Door het succes van de opleiding kampen we nu met lange wachttijden. In 2008 startten we met een tweede project ‘Naar een beter tweetalig onthaal’. Aan dit project namen al meer dan 300 medewerkers deel.”

HopiTAAL

“Om het beeld compleet te maken: sinds 2009 hebben wij – samen met het Huis van het Nederlands – een digitaal leerplatform opgericht ‘HopiTAAL’ genaamd. Dit platform is bedoeld voor alle niveaus van taalkennis en voor Nederlands, Frans en Engels. Na één jaar tellen we voor Nederlands 900 internetgebruikers die via een login en paswoord toegang krijgen tot het programma. Wij kunnen de gebruikers volgen en we doen dit om het e-learning programma nog verder te verfijnen. Statistieken leren ons dat er gemiddeld 23 minuten wordt besteed aan een sessie en dat 150 deelnemers meer dan twee keer week de cursus raadplegen. Uit tevredenheidenquêtes blijkt dat er vooral nog meer vraag is naar spelletjes. Bij het e-learningprogramma vinden er telkens eindtesten plaats, bij de ‘klassieke’ cursussen worden er tweemaal per jaar examens afgelegd.”

Grondige analyse van de werkplek

“Voorafgaand komt het er op aan om een grondige analyse te maken van de werkplek. In het geval van de spoeddienst hebben wij ons onder meer verdiept over hoe het er in de praktijk aan toe gaat, op welke manier er gecommuniceerd wordt, hoe de medewerkers omgaan met patiënten, welke profielen aanwezig zijn op de dienst, enz. Van daaruit ontwikkelen wij talloze thema’s ingedeeld naar diverse niveaus. “

Sociale impact

“Hoe uitgebreid de inhoud ook mag zijn, het komt er vooral op aan om de deelnemers op een speelse en creatieve manier te boeien. Om die reden hechten wij veel belang aan het inbouwen van spelletjes zoals onder meer ‘Galgje’ en ‘Multimiljonair’. Ook video’s spelen een cruciale rol. In de video ‘Spoed – het leven zoals het is‘ wordt een levensechte case opgevoerd waarbij de deelnemers de instructies op een speelse manier leren kennen. De taalcursussen hebben niet alleen een educatieve waarde, ze spelen ook een belangrijke sociale rol. Deelnemers praten met elkaar over de cursus, leren medewerkers kennen van andere afdelingen en versterken op die manier de sociale cohesie,” besluit Katrien De Troyer.

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie