Typ om te zoeken

Facility

Team at Work: “schoonmaak is een gedeelde verantwoordelijkheid”

Delen

“Eén van onze taken is om een organisatie – bij onder meer een besparingsronde – optimaal te gaan herschikken met het accent op verbetering van kwaliteit, en dit in relatie tot de werklast en het comfort voor de uitvoerenden. Besparingen zijn enkel nuttig als ze een meerwaarde betekenen voor de organisatie en effectief werken op lange termijn. Het komt er dus op aan om een duidelijke visie te hebben.”

Kwaliteitsdenken

“Kwaliteit verbeteren op de schoonmaakafdeling is geen gemakkelijke oefening. We zien nog te vaak dat medewerkers professionele schoonmaak vanuit hun eigen ervaring uitvoeren. Daardoor krijgt men een zeer individuele invulling van wat de schoonmaaktaken inhoudt. In onze veranderingsprocessen trachten wij duidelijk te maken dat bij professionele schoonmaak alles vastligt: we kijken naar wat iemand doet, hoe vaak, waar, met welke middelen en welke werkmethoden. Wij leggen alle taken vast in procedures. Op die manier dragen we bij aan de optimalisatie van de werking, aan de kwaliteit en de transparantie van het schoonmaakproces. Grijze zones worden uitgezuiverd. De opmaak van SLA’s zijn daarbij van groot belang.”

Cohesie tussen alle afdelingen

“In de zorgsector heeft er zich de laatste tien jaar een nieuwe trend afgetekend waarbij heel wat taken van de verplegenden of de logistieke dienst werden doorgeschoven naar de schoonmaak. Het gaat bijvoorbeeld onder meer om planten water geven, afwas, koffie zetten, boterhammen smeren, bewoners mee helpen aankleden, enz. Op die manier is de werklast van de schoonmaak onevenredig toegenomen. Volgens ons is het zeker mogelijk om een schoonmaakorganisatie te optimaliseren zonder dat er ‘slachtoffers’ moeten vallen of dat er bepaalde afdelingen extra getroffen worden of mensen gedemotiveerd raken. Daarom vinden wij een verbinding, een sociale cohesie met andere diensten zo belangrijk. Dat vereist wel dat iedereen in een organisatie meedenkt en aansluit. Als team, als organisatie moet er over nagedacht worden hoe taken efficiënter kunnen verdeeld worden en waar ze uiteindelijk thuishoren. Het belang van duidelijke afspraken mag daarbij niet onderschat worden. Op de dag dat de kantoren van een bepaalde afdeling grondig worden schoongemaakt moeten de medewerkers er voor zorgen dat hun bureaus opgeruimd en vrij zijn, zodat de schoonmakers optimaal hun werk kunnen verrichten. Dat vergt duidelijkheid.”

Alles draait rond communicatie

“Een goede communicatie tussen de betrokken diensten is de basis van een solide organisatie. Omdat de schoonmaak dikwijls aan het kortste eind trekt is het belangrijk dat er een onafhankelijke partij, met specialisme in de sector van de schoonmaak, bij wordt betrokken. Bij een opstart van een project zitten we de eerste twee weken bijna dagelijks rond de tafel met de hoofdverpleging, directeur zorg, directeur operationeel, hoofd van de schoonmaak, brigadiers, enz. Alle meningsverschillen, discussiepunten, bezorgdheden, tevredenheid of andere emoties komen daarbij naar boven en worden uitgeklaard. De verwachtingen naar elkaar moeten duidelijk gemaakt worden. Van daaruit worden er concrete afspraken gemaakt en worden knopen doorgehakt. Eens er duidelijkheid is over taken, basisafspraken en verantwoordelijkheden, komt er gemoedsrust en kunnen mensen weer met volle tevredenheid aan de slag met focus op het werk waarvoor ze in dienst genomen zijn.”

KADER: het belang van een goede hygiëne in de schoonmaak

“Wij zijn momenteel druk bezig met de voorbereiding van een implementatieproject in UZ Gent voor een 50-tal schoonmaaksters. De regels rond hygiëne zijn er zeer streng. In kamers met een specifieke besmettingskans moeten er duidelijke procedures en protocollen gevolgd worden. Dat alles staat uitgeschreven op papier en de medewerkers van de schoonmaak worden opgeleid om deze procedures te volgen. Ook woonzorgcentra zullen meer en meer moeten evolueren richting ziekenhuis en striktere regels moeten vastleggen op het vlak van hygiëne. Residenten van woonzorgcentra worden regelmatig opgenomen in ziekenhuizen en brengen bij hun terugkomst vaak infecties of virussen met zich mee waardoor de omgeving in woonzorgcentra hiervoor veel gevoeliger worden. Verplegers zijn zich doorgaans bewust van mogelijke gevaren, de schoonmaak is dat niet. Daarom besteden we ook heel veel aandacht aan de hygiënische regels die door de schoonmaak moeten gevolgd worden en sensibiliseren we mensen omtrent gezondheid, veiligheid en de risico’s die we lopen indien de regels niet correct worden toegepast.”

TWIC-IT helpt de schoonmaakplanning vooruit

“Met TWIC-IT hebben we voor organisaties in eigen beheer een informaticatool ontwikkeld. Het is een modulair beheerssysteem, specifiek voor schoonmaakafdelingen. Met TWIC-IT kan men een gedetailleerde calculatiestudie uitvoeren en benchmarken, evenals de kwaliteit van de schoonmaak procesmatig beheersen via DKS. Dit jaar zijn we, tezamen met onze klanten, gestart met de ontwikkeling van de planningsmodule voor de schoonmaak die een verbinding legt tussen de resultaten uit de calculatiestudie richting DKS, een volautomatisch systeem dat leidinggevenden moet ondersteunen in hun dagdagelijkse werking. Hierdoor kunnen zij maximaal ondersteunen en aanwezig zijn op de werkvloer.” besluit Kris Hens.
Enkele referenties:
*Voor calculatie, reorganisatie en implementatie: OCMW Roeselare. Een project met meerdere wzc’s da t nog loopt tot en met loopt tot en met 2015.
* Voor calculatiestudie en opleiding op de werkvloer: AZ Jan Portaels – Vilvoorde
*Voor calculatie en taakkaarten: RZ H.Hart Tienen – Tienen
Info: www.teamatwork.be
Tel.: 0473-289 194 of 0745-482 255

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie