Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Therapeutisch Dagcentrum Eindelijk gedragen door grote groep van vrijwilligers

Delen

“We beschikken over vier groepen van vrijwilligers. In de eerste plaats gaat om een tiental vrijwilligers die – eens per week op een vast tijdstip – activiteiten ondernemen met onze cliënten. Hun inbreng en vaardigheden zijn zeer uiteenlopend. Zo is er een vrijwilliger die regelmatig kookt, iemand anders verzorgt massages, nog een andere vrijwilliger gaat met cliënten naar de markt. Andere activiteiten die door deze groep van vrijwilligers worden ingevuld zijn onder meer weven, zwemmen, wandelen met de hond, paardrijden, kanovaren, langlaufen, maskers maken, enz. Het betreft hierbij altijd zeer gerichte activiteiten die een rechtstreekse meerwaarde bieden voor onze cliënten”, vertelt Bea Van den Broeck.
 

Teambuilding

“Een tweede groep betreft een achttal vrijwilligers die een bestuursfunctie hebben binnen de organisatie. Hoewel zij een vrijwillig engagement aangaan, dragen zij toch een zware verantwoordelijkheid. Zij moeten ten slotte beslissingen nemen die van grote invloed zijn voor de ganse werking van Eindelijk. Een derde groep van vrijwilligers zet zich in voor allerhande onderhoudswerken: schilderen, tuinonderhoud, aanleg van de oprit, enz. Bij deze groep horen ook medewerkers van diverse bedrijven uit de regio voor wie deze activiteiten in Eindelijk een soort van “teambuilding” zijn. Om het beeld compleet te maken: een groot aantal vrijwilligers neemt het luik van de fondsenwerving voor zijn rekening. Het gaat om een vriendenkring die diverse fondsenwervingsactiviteiten organiseert: champagneontbijt, eetfestijn, winterhappening, fietstochten, enz. Ons gebouw staat er al een tijdje maar er zijn nog vele kleine en grotere noden.”
 

Zoeken naar een perfecte match

“Bij de vrijwilligers hebben we te maken met zeer diverse profielen, zowel gepensioneerden als mensen die nog een reguliere baan hebben. Het is evenwel niet evident om “vaste” vrijwilligers aan te trekken. We rekruteren via een vrijwilligersmeldpunt, het infoblad van de gemeente en de eigen website. Bij een kennismakingsgesprek – voor de vrijwilligers die een rechtstreeks contact hebben met onze cliënten – peilen we altijd eerst naar verwachtingen en naar wat men graag doet. Op basis daarvan trachten wij een perfecte match te realiseren met onze behoeften en het therapieplan. Na verloop van tijd ontstaat er doorgaans een sterke binding met de cliënt, wat vaak de basis is voor een langdurig engagement.”
 

Vorming

“We laten vrijwilligers niet zomaar starten, eerst wonen zij een aantal vormingssessies bij rond NAH en trachten wij hun knowhow te versterken. Incidenteel vinden er daarna nog vervolgvormingssessies plaats. Vrijwilligers worden ook gecoacht, onder meer omtrent de omgang met cliënten. Er vinden wel regelmatig informele gesprekken plaats maar een echte evaluatie is er niet, grotendeels omwille van tijdsgebrek. Vrijwilligers tekenen een contract waarin alle rechten en plichten worden omschreven. We voorzien geen honorering maar vrijwilligers zijn vanzelfsprekend verzekerd. Voorts vindt er jaarlijks een vrijwilligersreceptie plaats. Via het jaarverslag en financiële transparantie over de besteding van onze middelen hebben vrijwilligers een duidelijk zicht op onze organisatie.”
 

Gedragen door de omgeving

“Van bij de start van Eindelijk hebben wij kunnen rekenen op de inzet van veel vrijwilligers. Wij voelen ons dan ook heel erg gedragen door de omgeving. Op die manier is de continuïteit van het vrijwilligerswerk verzekerd. Ik heb dan ook het diepste respect voor de inzet van de talloze vrijwillige medewerkers,” besluit Bea Van den Broeck.
 
 
 
Subsidie en erkenning voor 20 plaatsen
 
Het Therapeutisch Centrum Eindelijk is een kleinschalig en autonoom project dat vanaf 1/12/2000 door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend is en gesubsidieerd wordt voor 20 plaatsen.
 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie