Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Tien voorwaarden voor goed opgeleide zorgmedewerkers

Delen

De organisatie is een voorstander van eenduidige beroepsprofielen met functiedifferentiatie en een transparant en extern gevalideerd opleidings- en bijscholingsaanbod. Ze ijvert voor een goede samenwerking tussen het hoger beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten.

Beheersing zorgvraag

Daarnaast pleit Zorgnet Vlaanderen onder meer ook voor een betere verloning voor de leidinggevenden in de zorg, en voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden door een betere logistieke en administratieve omkadering. Andere aandachtspunten zijn de monitoring van de tewerkstelling van verpleegkundigen en verzorgenden, de beheersing van de zorgvraag, kansen voor arbeidsintegratie en –mobiliteit, en de versterking van de interactie tussen praktijk, opleiding en onderzoek.

In het cahier van Zorgnet Vlaanderen is ook het ‘Meerjarenplan voor de aantrekkelijkheid van het verpleegkundig beroep’ van minister Onkelinx opgenomen.

(BVC)

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Geef een reactie